Jdi na obsah Jdi na menu

Evangelický pirát ze 17. století a jeho bárka

12. 11. 2012


Když v říjnu 2012 u španělských břehů ztroskotala loď českých nadšenců (srv. záběry z její plavby), zpráva o tom se mi mezi jinými jen mihla před očima. Lodi bývají někdy od toho, aby troskotaly, a tentokrát naštěstí nikdo nepřišel o život. Docela náhodou jsem ale  pak narazil na zajímavé okolnosti, které se s nešťastnou nehodou pojí.public domain

Loď je věrnou replikou plachetnice (brigy) z 18. století a byla pojmenovaná "La Grace" (francouzsky "Milost") na památku lodi, na níž se v 17. století plavil po mořích korzár Augustin Heřman (1621?–1686). Byl to pobělohorský exulant, původem ze Mšena, patrně syn posledního zdejšího protestantského faráře Abrahama Heřmana. (Můžeme se alespoň dohadovat, že jméno jeho lodi odráží jeho vyznání.) Do škol chodil možná v Čechách, ale jistě v Holandsku, kam se jeho otec uchýlil. Naučil se latinsky, německy, anglicky, francouzsky, holandsky a švédsky. A není vyloučeno, že kartografii jej učil Václav Hollar v Londýně, kde se Heřman setkal také s Williamem Hackem, mořeplavcem, pirátem, kartografem a výrobcem map.

Přes Holandsko se Heřman dostal do Nového Amsterdamu, do zanedlouho pozdějšího New Yorku. Působil jako podnikatel a proslavil se právě jako kartograf. Díky tomu také získal rozsáhlé pozemky v Marylandu, na nichž pak chtěl mít útočiště pro Čechy. Vlastenecky je nazval "České panství" (Bohemia Manor, roku 1839 přejmenováno na Chesapeake City, kde dnes ale nachází alespoň po něm pojmenovaní dálnice - Augustine Herman Highway), "Malé Čechy" (Little Bohemia) a "Tři české sestry" (The Three Bohemian Sisters).

Do Heřmanova amerického období spadá také jeho pirátská, přesněji řečeno korzárská aktivita. Korzárství je totiž legalizované pirátství. Nejvýznamnějším křesťanským pirátem byl v 15. století jistý Baltasar Cossa z Neapole, který se nakrátko stal papežem Janem XXIII. S ním se ale Heřman srovnávat nedá. Je možné se jen dohadovat, zda mu i při jeho zámožnosti nestačily peníze, zda mu nevyhovoval usedlý život, zda se rozhodl být předchůdcem Jassie Jamese anebo zda šlo jen o politiku. Zakoupil si totiž zmiňovanou loď a podnikal s ní nejen obchodní cesty, ale i korzárské výpravy proti nepřátelským lodím s povolením guvernéra (korzárství je legalizované pirátství). Dokonce se prý tato loď také stala nejznámější korzárskou lodí z doby počátků kolonizace Ameriky (podle některých názorů loď nesla jako obchodní loď francouzské jméno La Grace "Milost", zatímco jako korzárská loď anglické jméno Grace "Půvabná").

I tímto způsobem tedy čeští evangelíci dobývali svět. A tak jen dodejme, že s La Grace nebyla vždy legrace. (K Heřmanovi blíže zde a anglicky zde, kde najdeme také sonet k jeho poctě).

Jiří Hoblík 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

kpt.KL - La Grace - korekce

18. 5. 2018 14:41

Současná briga La Grace není v žádném případě "věrnou replikou" Heřmanovy holandské lodi z poloviny 17. století (v té době ani brigy neexistovaly), ale modifikací podle plánů švédského lodního konstruktéra F. Chapmana z druhé poloviny 18. století. Heřman se plavil na tzv. pinase (hol. pinas, angl. pinnace).

Datel - Díky...

6. 4. 2016 14:36

... za připomenutí téhle fascinující osobnosti. Jen maličkost: jako korzárská (v dobovém žargonu spíš "privatýrská") se ta jeho loď jmenovala nikoli La Grace, ale La Garce. Tedy - čubka, děvka.