Jdi na obsah Jdi na menu
 


Odkazy ke zdrojům


Bibliotheca Augustana - řecká a latinská knihovna od -8. stol. do 16. stol.
Bibliothek der Kirchenväter- německé překlady textů církevních otců
www.cantharina.cz - Portál pro teologii, religionistiku a filosofii
Corpus Corporum - latinské zdroje (od antiky po novolatinu, filosofie, teologie, poezie) a některé řecké - portál Curyšské university
Čítanka - starší česká literatura
Digi 20 - databáze duchovní a sociálněvědné literatury 2. poloviny 20. století (německy)
Digitální knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity (DK FF MU)
-- Pro-Fil
-- Religio
-- Sacra
-- Studia historica Brunensia
-- Studia philosophica
Digitální univerzitní repozitář Univerzity Karlovy v Praze
EarlyChurch.org.uk  Resourcing the Study of Early Church History - anglicky
Энциклопедии & Словари - ruský portál encyklopedií a slovníků
iEncyklopedie - teologický a religionistický slovník
Jednotný informační systém - knihovní zdroje
Metropolitní muzeum umění v New Yorku - knihy o umění (download)
The Online Books Page (The University of Pennsylvania Libraries)
PDF knihy - krásná i jiná, česká i překladová literatura z fondů Městské knihovny v Praze
Project Gutenberg - literární portál
Sémiotické zdroje
UC Press E-Books Collection, 1982-2004 - vědecké publikace z produkce Kalifornské university
Zariatnatmikova knihovna (hermetická a spřízněná literatura)
Zeno.org německá klasická knihovna (filosofie a humanitní vědy od antiky po moderní dobu)
Zlatý fond - slovenský fond digitalizovaných literárních děl

MEZINÁRODNÍ ZDROJE KNIH

Bookboon.com
eBooks and Text Archives
Free Ebooks.net
Internet Archive
Library Genesis
Literature Network
ManyBooks
Overdrive
Project Gutenberg
Read Print
ZLibrary

BIBLICKÉ PRAMENY

Bible Study Tools
Bibleserver - biblické překlady v různých jazycích
Český ekumentický překlad (Biblenet)
Deutsche Bibel-Gesellschaft (BHS, NA28, LXX, Vulgata, KJV, English Standard Version, Lutherbibel)
eBible.com
A New English Translation of the Septuagint - anglický překlad Septuaginty
The Online Greek Bible (Novum Testamentum Graece, Nestle-Aland 26th edition a The Greek New Testament, 3rd edition)

BIBLISTIKA

Bible Hub (komplexní studijní pomůcka: texty, komentáře, lexikon, slovníky, konkordance atd.)
Biblical Bibliography of Lausanne - BiBIL
BODO BIBEL+ORIENT Datenbank Online (databanka muzea Bibel+Orient ve švýcarském Freiburgu)
Kompetenz rund um die Bibel (katolický portál)
NT Gateway (anglický portál)
Resource Pages for Biblical studies (anglický portál)
Vědecký biblický lexikon WiBiLex (Das wissenschaftliche Bibellexikon im Internet WiBiLex) německy 

LEXIKA K BIBLISTICE

- Pierre Bayle, Ludwig Heinrich Jakob: Peter Bayle historisch-kritisches Wörterbuch im Auszuge neu geordnet und übersezt. Erster Theil für Theologen 1, 1813.
- Johann Georg Friedrich Leun: Biblische Encyklopädie oder exegetisches Realwörterbuch über die sämmtlichen Hülfswissenschaften des Auslegers, nach den Bedürfnissen jetziger Zeit. Gotha 1793–1798 (A-E, F-L, M-R, S-Z)
- Johann Wolfgang Wörlein (oder Woerlein): Enzyklopädisches Handwörterbuch der biblischen Grund-Realien und Haupt-Verbalien zur gründlichen Erklärung der heil. Schrift nach dem gegenwärtigen Standpunkte der biblischen Exegese für christliche Volkslehrer in Kirchen und Schulen und für gebildete Bibelverehrer und Bibelleser. Nürnberg 1829, 2 Bände (A-G, H-Z)

 

 

ČASOPISY - OTEVŘENÉ ARCHIVY

Dingir
Kernos - Revue internationale et pluridisciplinaire de religion greckque
Journal for Religion, Film and Media
Teologické texty

ANTICKÉ PRAMENY (hebrejské, řecké, latinské, raně křesťanské)

Ancient Greek Texts with Translation
Digital Fragmenta Historicorum Graecorum (online: Jacoby, F., Die Fragmente der griechischen Historiker, Berlin – Leiden 1923-1999)
Early Christian Writings (Nový zákon, Apokryfy, Gnose, apoštolští a církevní otcové)
Franz Joseph Dölger-Institut zur Erforschung der Spätantike
Die Griechischen Christlichen Schriftsteller (GCS) PDF’s (řeckojazyční křesťanští spisovatelé v pdf)
Loeb Classical Library (jen některé spisy přístupné ke čtení)
Scaife Viewer (filosofové, židovští a křesťanští myslitelé)
Perseus Library řecky, latinsky, anglicky
Textkit (studijní stránky) anglicky
Thesaurus Linguae Graecae anglicky 

ISLÁM - VĚDA O ISLÁMU

Al-Quran - překlady koránu (s bilingvní synopsí)
Korán - český překlad s vyhledáváním
QUR'ĀN - překlady koránu

JUDAISTIKA

Babylonský Talmud (překlad londýnské Židovské akademie z roku 1952)
Early Jewish Writings (Starý zákon, Pseudepigrapha, Josephus, Filón) anglicky
Talmidim o.s. (Talmud česky)
Tosefta online hebrejsky, anglicky

Josephus Flavius, De Bello Iudaico, knihy I-III (anglicky, 1956)
Josephus Flavius, De Bello Iudaico, knihy IV-III (anglicky, 1957)

 

PATRISTIKA

Bibliothek der Kirchenväter
Early Church Fathers - Additional Texts
Jacques Paul Migne. Patrologiae Cursus Completus. Series Graeca
Jacques Paul Migne. Patrologiae Cursus Completus. Series Latina
monumenta.ch (bohatý soubor pramenů)
Patrologia Syriaca and Patrologia Orientalis
Patristic Text Archivesss
The Tertullian Project

FILOSOFOVÉ

Buber Martin

Fichte, Johann Gottlieb - texty

Filón - Early Jewish Writings
Filón - Resource Pages for Biblical studies - texty
Filón - Archive.org - texty řecky
L. Cohn, I. Heinemann, M. Adler, W. Theiler (eds.): Philo von Alexandrien. Die Werke in deutscher Übersetzung, 1-7, Berlin 1909–1938, 1964: německý překlad: 6. díl - GoogleBooks.
Philonis Alexandrini opera quae supersunt (=Editio maior), ed. Leopold Cohn, Paul Wendland, Siegfried Reiter, sieben Bände, Berlin 1896–1930 (=1962-1963) 1.-3. díl - 4.-6.  díl - 7,1 díl (rejstříky).
Filón - EarlyChurch - info
Philonica and Neotestamentica

Kant, Immanuel - Akademieausgabe von Immanuel Kants Gesammelten Werken

Peirce. Ch. S. -  Commens Digital Companion to C. S. Peirce (Finsko)
Peirce, Ch. S. - Writings
Peirce, Ch. S. - Works
Peirce Online Manuscripts, Graphics, Marginalia, & Letters

Plótinos řecky
Plótinos řecko-anglicky (Loeb Classical Library)
Plótinos německy 

Schleiermacher, Fr. - Schleiermacher in Berlin 1808–1834

FILOSOFIE 

Ancient Phiolosophy Source italská databáze antických filosofických textů
UTB-Online-Wörterbuch Philosophie německy
Internet Encyclopedia of Philosophy anglicky
Practical Philosophy (Socrethic) anglicky
Professur für Philosophie (Technická vysoká škola v Curychu) německy
Stanford Encyclopedia of Philosophy anglicky
The Stoic Library anglicky


HISTORICKÉ PRAMENY

Badatelna.eu - archivní sbírky a fondy České republiky (Národní archiv, Archiv Ministerstva zahraničních věcí, Památník národního písemnictví, Knihovna Národního muzea, Archiv Univerzity Karlovy)
Manuscriptorium - historické prameny z českých zemí
Monasterium - evropské archivy středověkých a ranně novověkých dokumentů
Oddělení dokumentace a výzkumu kulturního dědictví v českých zemích do r. 1800 - CLAVIS  MONVMENTORVM  LITTERARVM (CML)

JAZYKOVÉ SLOVNÍKY A PŘÍRUČKY

hebrejština

Theological Word Book of the Old Testament anglicky

řečtina

Einführung in die griechische Sprache (Günter Lachawitz)
Liddell, Scott, Jones Ancient Greek Lexicon
Liddell, H. G., Scott, R., A Greek-English Lexicon
Little Greek - anglická výuka řečtiny
Parkhurst, John, A Greek and English Lexicon to the New Testament, 1817
Perseus Library: Greek Word Study Tool
Theological Dictionary of the New Testament 

latina

Frag Caesar - latinsko-německý slovník
Slovník středověké latiny v českých zemích A-H česky 

RELIGIONISTIKA

Müller, F. Max - dílo online
Religionistické časopisy - přehled odkazů
Relilex (Das Online-Lexikon zur Religion)
Tibetský buddhismus na Západě (Tibetischer Buddhismus im Westen) německy
Zen @ Metalab anglicky

SOFTWARE 

Diogenés - software k prohledávání latinských a řeckých databází (pro Linux, Mac, Windows)
Swordsearcher anglicky (s databázemi v různých jazycích)

 

HUDBA A PÍSNĚ

Cantus mundi - křesťanská hudba (video, texty, noty)
CPDL CHoral WIki
GesangbuchLieder - noty k evangelickým písním
Hymnal and Liturgies of the Moravian Church (1969)
Hymnary.org
Chordatenbank - databanka sborových partitur
Chorszene - databanka sborových partitur
Christliche Gedichte und Lieder 
Kantorai-Noten.de
Michael Praetorius 1571/72–1621 (včetně notového materiálu)
www.notenseiten.de
Petrucci Music Library (noty, partitury ke stažení)
Schweizerischer Kirchengesangbund
- noty pro smíšený sbor a nástroje
- noty pro smíšený orchestr a capella

VÝTVARNÉ UMĚNÍ

Confessional Lutheran Ecclesiastical Art Resources
Cranach Digital Archive - The research resource
Společnost pro estetiku


SAKRÁLNÍ ARCHITEKTURA

Poškozené a zničené kostely, kaple a synagogy v České republice

 

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář