Jdi na obsah Jdi na menu
 


Chrudimský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Pardubice
  • Česká Třebová
 

Příspěvky

Nové webové stránky

14. 8. 2022

Vážení uživatelé, nyní se nacházíte na strarých webových stránkách Farního sboru ČCE v Pardubicích. Tyto stránky se neaktulizují a slouží jako záloha a archív. Využijte proto nových stránek na adrese https://pardubicce.cz . Děkujeme za pochopení. Článek Nové webové stránky se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Ohlášky 12. 6. 2022

13. 6. 2022

Čtení:  Dt 6, 4-15  Sbírka:   Text:  Jan 17, 20-26, 9-11  Účast:   Písně:   288,1, 339, 578, 290, 283  VP:   Kazatel   Jiří Zedníček     Děkujeme bratrovi Jířímu Zedníčkovi za jeho službu a všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sestra farářka má do úterý dovolenou.  Dnes v 11 hodin budou bohoslužby v Horním Jelení  Ve středu 8. června se konala pravidelná schůze staršovstva. Máme radost z provedených křtů dětí uskutečněných v uplynulém období. Stejnou radost máme z konfirmační slavnosti.  V agendě jsme se věnovali přípravě nových webových stránek, provozu našeho sboru během prázdnin, přípravě naší zahradní slavnosti a dalšími tématy. Děkujeme sestrám za přípravu občerstvení pro setkání kurátorů našeho seniorátu, které se uskutečnilo v sobotu 11. června na naší faře. Taktéž děkujeme Honzovi Zemenovi a jeho týmu za organizaci Noci kostelů a manželům Srbovým za pohoštění při setkání česko-americké skupiny.  Příští týden se konají následující setkání:   -v úterý ve 14 hodin v rámci setkání starší generace zahraje na varhany paní Radka Piskačová. Setkání bude pokračovat na faře u kávy a čaje.  -ve čtvrtek v 15 hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka, biblická hodina nebude  -v pátek v 15 hodin Réva, biblická hodina pro děti  Příští neděli při bohoslužbách bude pokřtěna Magdalenka Zemenová.   Ve věku 86 let zemřela sestra Jarmila Kafková. Rozloučení se koná zde v kostele ve čtvrtek ve 14 hodin. Myslíme na zarmoucenou rodinu.  Po skončení bohoslužeb jste všichni zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje.   Článek Ohlášky 12. 6. 2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Ohlášky 5. 6. 2022

7. 6. 2022

Čtení: Sk 2, 1-13 Sbírka: Text: Sk 2, 1-4 Účast: Písně: 289, 585, 270, 577,1-2, 717, 358, 696, 275 VP: Kazatel Hana Ducho   Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Sbírka z dnešních bohoslužeb je určena Diakonii naší církve. Příští týden se konají následující setkání: -ve středu v 18 hodin řádná schůze staršovstva -ve čtvrtek v 15,30 bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině a v 18 hodin biblická hodina s bratrem farářem Doležalem – od pátku 10. do úterý 14. má s. farářka dovolenou, v případě pohřbu ji zastupuje s.f. Anna Lavická. Dnes od 15 hodin proběhne v pražském kostele U Salvátora odložené přivítání nového evangelického zpěvníku, bohoslužby povede synodní senior Pavel Pokorný. Taktéž dnes jsme zváni na svatodušní odpoledne do Semtěše, program je na nástěnce. Ve středu 8. června v 17 hodin se v kinosálu Památníku Zámeček koná přednáška z cyklu 80 let heydrichiády na téma Křesťanské církve v době heydrichiády. Za týden se koná Noc kostelů, Honza Zemen nám k ní řekne více… Po skončení bohoslužeb jste všichni zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje. Článek Ohlášky 5. 6. 2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Ohlášky 29.5.2022

1. 6. 2022

Čtení: Jan 16,5-15 Sbírka: Text: Ř 8, 26-30 Účast: Písně: 288,1,702,769,716,399,718 VP: Kazatel Hana Ducho   Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Prosíme zpěváky, aby se po bohoslužbách zdrželi ke zkoušce. Příští týden se konají následující setkání: -ve čtvrtek v 15hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina – v pátek v 15 hodin Réva – za týden jsou svatodušní svátky a v našem sboru budeme slavit slavnost konfirmace. Konfirmováni budou Samuel Kocanda a Daniel Pospíšil. V pátek v 18 hodin se uskuteční setkání staršovstva s konfirmandy V neděli 5. 6. od 15 hodin proběhne v pražském kostele U Salvátora odložené přivítání nového evangelického zpěvníku. Srdečně vás zveme na svatodušní bohoslužby spojené s prosbami o požehnání novému evangelickému zpěvníku. Bohoslužby povede synodní senior Pavel Pokorný. Poděkujeme těm, kteří nový zpěvník připravovali. Písně zazní v podání pěveckého sboru pod vedením Ladislava Moravetze i jako společný zpěv shromáždění. Po skončení bohoslužeb zveme na sklenku vína a malépohoštění na galerii kostela. Živý přenos můžete sledovat také na webu www.e-cirkev.cz . Taktéž příští neděli jsme zváni na svatodušní odpoledne do Semtěše, program je na nástěnce. Upozorňujeme na sbírku Jeronymovy jednoty, která se tradičně koná do konce května, tato sbírka pomáhá sborům získávat peníze na stavební práce. Své dary můžete dát sborové asistentce, do černé pokladny vzadu v kostele nebo poslat na sborový účet s poznámkou JJ. Děkujeme. Po skončení bohoslužeb jste všichni zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje. Článek Ohlášky 29.5.2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Noc kostelů 10. 6. 2022

30. 5. 2022

Srdečně vás zveme na tradiční akci Noc kostelů do našeho kostela od 18hod. Máte se na co těšit. Leták s programem je ve formátu PDF. Více o Noci kostelů najdete na Noc kostelů – Pardubice, kostel Českobratrské církve evangelické (nockostelu.cz) . Článek Noc kostelů 10. 6. 2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Kázání 22. 5. 2022

28. 5. 2022

Kázání: Modlete se Lukáš 11, 5-13 Pardubice 22. 5. 2022 Pane, nauč nás modlit se, prosí Ježíše učedníci. A Ježíš je naučí modlitbu Otče náš, který jsi v nebesích … A pak Ježíš pokračuje a vypráví podobenství o tom, jak se to s modlitbou, s prosbami má. „Někdo z vás bude mít přítele, půjde k němu o půlnoci a řekne mu: Příteli, půjč mi tři chleby, protože právě teď ke mně přišel přítel, který je na cestách a já mu nemám co dát.“ S modlitbou se to má tak, že když se modlíme, máme se spoléhat na to, že Bůh Otec je naším přítelem . Je mezi námi přátelský vtah. Příteli důvěřujeme. Víme, že tu je pro nás, když jsme v nouzi, a že nás má rád. Modleme se tedy s vědomím, že Bůh je naším přítelem. Je navíc sousedem – tedy v naší blízkosti. Není daleko, vysoko, nedosažitelný. Je tady, vedle nás, s námi. A také má podobně jako přítel v podobenství vždy dost chleba i v noci, kdy běžně nikdo jiný chleba nemá, protože se na chleba zadělává až ráno. U Boha je vždycky všeho, co člověk potřebuje, dost. Přítel, který jde prosit o chleba předpokládá, že k němu jeho přítel bude pohostinný . Pohostinnost platila v Orientě za svatou povinnost. Takto pohostinný je i Bůh Otec, když k němu přijdeme o něco prosit. Smíte prosit Boha ve dne i v noci s jistotou, že nás neodmítne a chléb nám dá, protože je ze své podstavy pohostinný, štědrý, darující.   Přítel v podobenství, který má doma dost chleba, ale nejprve vůbec nechce vstát. Přece jen: je noc, celá rodina spí v jedné místnosti, šramocením a otevíráním železné závory na dveřích by vzbudil děti i ženu, čehož by jistě byl rád ušetřen. Jenže člověk, který přišel prosit o chléb, je neodbytný . Opakuje svou žádost. Možná mnohokrát, možná už se slzami na krajíčku. A tak domácí pro přítelovu neodbytnost nakonec vstane a chleba mu dá. Někdy musíme Boha prosit opakovaně, dlouho. V noci, kdy se nejvíc derou na povrch všechny starosti a bolesti. Kdy možná nejvíc vedeme zápasy víry i zápasy o víru. Kdy možná chceme všechny modlitby vzdát. Ježíš svým podobenstvím říká, buďte v modlitbách neodbytní, vytrvalí, houževnatí jako ten tlukoucí přítel. Prosme vytrvale, i když Bůh Otec Přítel ještě ty dveře neotevírá.   Pro koho je ten chleba? Přítel v podobenství jej nechce sám pro sebe, ale pro svého přítele, který je na cestách a zrovna k němu dorazil. Má hlad, je vyčerpaný. A spoléhá na to, že se o něj jeho přítel postará, protože má ve své blízkosti za toho přítele štědrého dárce chleba. Naše prosby se nemají vztahovat jen na mě a mé potřeby. Vždyť i modlitba Páně zahrnuje nás, všechny, celý svět: Otče náš, chléb náš vezdejší dej nám dnes, a odpusť nám naše viny, neuveď nás v pokušení, zbav nás od zlého. Modleme se a prosme za druhé. Za ty, kteří to potřebují a kteří k nám přijdou v noci, až už jsou všechny dveře zavřené. Přichází v nějaké temné chvíli jejich života. Jejich cesta byla namáhavá a plná překážek. Jsou na konci svých sil a je před nimi ještě dlouhá cesta. Potřebují spočinout a my jim to můžeme umožnit.   Modleme se za potřebné jako jejich přátelé . Protože oni nám důvěřují, že je nenecháme ve štychu. Jsou na nás závislí uprostřed noci. Zaklepejme pro ně na Boha, stěžujme si Bohu na jejich utrpení, hlad, nouzi, abychom jim mohli dát chléb, pokoj, útěchu, novou šanci, radost. Proste, bude vám dáno, hledejte a naleznete, tlučte a bude vám otevřeno. Neboť každý, kdo prosí, dostává, a kdo hledá, nalézá, a kdo tluče, tomu bude otevřeno. Proste, hledejte, tlučte. Někdy jsme přesvědčeni, že si všechno můžeme opatřit sami, že naše existence visí jen na nás. Ježíš nás zve, abychom svou existenci radikálně obrátili a stali se těmi, kdo mají odvahu hledat, prosit, tlouct na zavřené dveře.   Když je v bibli slovo hledat, bývá to často spojeno s  Božím královstvím . O něj máme prosit, tak jako v modlitbě Páně o něj prosíme. Boží království máme neustále hledat, ptát se po něm, usilovat o něj, tlouct na jeho dveře, aby pro nás bylo otevřené a my mohli vstoupit.   Ano, je to namáhavé, je to někdy pořádně náročný zápas víry .             Ježíš nás ujišťuje, že Bůh nakonec pro naši vytrvalost ty dveře otevře. Ne těm, kdo si to zaslouží, těm možná taky. Ale každému, kdo prosí, hledá a tluče. Bůh otevírá dveře. Neotevíráme je my. My zápasíme o víru, o poznání Boha, o Boží království, ale vše nakonec dává Bůh. Jsme na něho odkázání, tak jako ten člověk v příběhu, který byl odkázán na svého přítele s chlebem. Zavřené dveře se otevřou z druhé strany. Ty zavřené dveře mezi Bohem a člověkem jsou pro mě metaforou lidského hříchu , naší uzavřenosti do sebe, soustředěnost na sebe sama. Bůh dveře otevírá. Odpouští nám, zbavuje nás zátěže neustálé starosti o sebe a otevírá nám už nyní pohled do nového světa. A v tom novém světě smíme vidět sebe i druhé jinak. Jako Bohem milované děti, jako své přátele, které dokážeme milovat jako sami sebe. Bůh vzal nás hřích v Kristu na sebe. Sňal z nás těžkou závoru, která bránila ve vztahu k němu i k druhým. O Velikonocích otevřel dveře do svého království, které se od té doby děje jako v nebi tak i na zemi. A také k nám stále přichází a my ho máme vytrvale hledat. Už v tom, že se dokážeme modlit za druhé je kousek Božího království mezi námi. Bůh čeká na každého, kdo prosí, na každého, kdo hledá, na každého, kdo tluče.   „Což je mezi vámi otec, který by dal svému synu hada, když ho prosí o rybu? Nebo by mu dal štíra, když ho prosí o vejce? Jestliže tedy vy, ač jste zlí, umíte svým dětem dávat dobré dary, čím spíše váš Otec z nebe dá Ducha svatého těm, kdo ho prosí!“ Modleme se jako děti, které od svých rodičů očekávají to, co k životu potřebují. Rodiče milují své děti, znají je i jejich potřeby, chtějí pro ně jen to dobré. A rozhodně rodiče nechtějí dát dětem do ruky hada nebo štíra, kteří by jim mohli ublížit. Bůh, který svou láskou k nám nekonečně převyšuje lidskou rodičovskou lásku, ví, co potřebujeme, a to nám chce také dát. A jeho darem pro nás je Duch svatý, který nás oživuje, dává rozumět Kristovu dílu, probouzí nás k lásce k druhým lidem a tím dává žít Božímu království mezi námi.   Pane nauč nás modlit se, zvláště v časech, kdy se něco bolestného děje. Dej nám svého svatého Ducha, který nám pomůže v modlitbách vytrvat, který probudí naši naději v Boží království a který nám pomůže přijmout i to, co nejde v našem životě nebo ve světě změnit. Přijď, Duchu svatý, učiň nás a tento svět novým. Amen Článek Kázání 22. 5. 2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Ohlášky 22.5.2022

23. 5. 2022

Čtení: Ex 32, 7-14 Sbírka: Text: Lk 11,5-13 Účast: Písně: 555,79,333,772,783,425 VP: Kazatel Hana Ducho   Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Po skončení bohoslužeb vystoupí děti z Révy se svým tanečním vystoupením Sinnerman. Začneme v 10 hodin. Bohoslužby v Horním Jelení se dnes konají ve 14 hodin. Příští týden se konají následující setkání: -v úterý ve 14 hodin odpolední biblická hodina -ve čtvrtek v 15,30hodin bohoslužby v Domově pro seniory na Dubině – ve čtvrtek slavíme svátek Nanebevstoupení Páně. V 18 hodin se sejdeme ke společným bohoslužbám na faře . – v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin  konfirmační příprava V pátek se do bytu v nájemním domě našeho sboru přestěhovala rodina Žuň z Ukrajiny. Děkujeme Hospodářské komisi, Haně Capouškové, Haně Hrachovinové, Lydii Nečasové a Davidu Tomášovi a všem, kdo pomohli byt připravit a rodinu přestěhovat. V úterý v 19 hodin se v našem kostele uskuteční absolventský koncert studentek konzervatoře Ivy Misařové a Michaely Prokopcové, a v pátek v 17 hodin varhanní koncert žáků Základní umělecké školy. Všichni jsme zváni. Upozorňujeme na sbírku Jeronymovy jednoty, která se tradičně koná do konce května, tato sbírka pomáhá sborům získávat peníze na stavební práce. Své dary můžete dát sborové asistentce, do černé pokladny vzadu v kostele nebo poslat na sborový účet s poznámkou JJ. Děkujeme. Po skončení představení dětí jste všichni zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje. Článek Ohlášky 22.5.2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Ohlášky 15.5.2022

16. 5. 2022

Čtení: 1.Sam 16,14-23 Sbírka: Text: Koloským 3,12-17 Účast: Písně: 555,118,282,399,277 VP: Kazatel Hana Ducho   Děkujeme všem, kdo se podíleli na přípravě dnešních bohoslužeb. Příští týden se konají následující setkání: -ve čtvrtek v 15hodin bohoslužby v Domově pro seniory u Kostelíčka a v 18 hodin biblická hodina, ke které se můžete připojit i online – v pátek v 15 hodin Réva a v 16 hodin  konfirmační příprava Příští neděli po bohoslužbách vystoupí naše děti z Révy se svým tanečním vystoupením Sinnerman. Představení začne v 10 hodin v kostele. Přijďte, prosím, děti podpořit. Seniorátní mládež se sejde příští víkend v Brandýse nad Orlicí, plakátek je na nástěnce Upozorňujeme na sbírku Jeronymovy jednoty, která se tradičně koná do konce května, tato sbírka pomáhá sborům získávat peníze na stavební práce. Své dary můžete dát sborové asistentce, do černé pokladny vzadu v kostele nebo poslat na sborový účet s poznámkou JJ. Děkujeme. A ještě stručná informace, jak v současné době pomáháme ukrajinským uprchlíkům: 2x týdně se ve sborových prostorách koná kurz českého jazyka pro děti 2x týdně kurz českého jazyka pro středoškoláky připravujeme byt pro rodinu Žuňových, stěhování proběhne během května od 6.5. bydlí v podkrovním pokoji na faře dvě ukrajinské studentky, Anhelina a Lisa, zůstanou zde do konce srpna, poté bude pokoj využit pro vikářku některé z našich rodin dále poskytují ubytování uprchlíkům nadále jsme v kontaktu s Městem, ukrajinskou komunitou soustředěnou kolem Řecko-katolické farnosti a s neziskovými organizacemi Děkujeme za Vaši pomoc, podněty a podporu. Snažme se v pomoci vytrvat. Po bohoslužbách jste zváni na faru a zahradu k posezení u kávy a čaje. Článek Ohlášky 15.5.2022 se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .
 

Kázání 15. 5. 2022

15. 5. 2022

Kázání: Zpívejte Čtení: 1 Sam 16, 14-23 Kázání: Kol 3, 12-17 Zpívejte Hospodinu píseň novou – zve autor žalmu 98, který jsme četli i zpívali na začátku bohoslužeb. Zpívejte! Cantate, tak se podle tohoto žalmu jmenuje i dnešní 5. velikonoční neděle. Jsme zváni ke zpěvu. A my zpíváme. Nejen dnes, při neděli Cantate, ale každou neděli a téměř při každém našem sborovém setkání. Neumíme si náš duchovní, sborový ani osobní život bez hudby a zpěvu představit. Proč máme zpívat? Proč nás k tomu bible na tolika místech vyzývá? Protože Hospodin učinil podivuhodné věci! Říká žalmista. Máme zpívat, protože Bůh učinil podivuhodné věci. S námi lidmi, s tímto světem, s celým stvořením. Vykonal pro nás, v nás, s námi něco velkého, podivného, nad čím zůstává rozum stát. Zvítězil svou pravicí, svou svatou paží – svědčí žalm. Nebo jinak: Svou pravicí nás vyňal z tísně, svým svatým ramenem nás kryl. (EZ 118) Hospodin nás vyňal z tísně. Zachránil nás před něčím, z čeho bychom se sami zachránit nedokázali. A z vděčnosti za tu záchranu máme zpívat. Zpěv je tedy první reakcí, odpovědí vděčnosti a radosti na boží záchranu. Jakou záchranu má autor žalmu na mysli? Nevíme přesně. Lid Starého zákona vnímal jako zásadní a největší zásah Boží pravice vyvedení Izraelců z egyptského otroctví, ze země sevření do svobody. Jiným velkým Božím záchranným dílem bylo to, když se Izraelci mohli vrátit z babylonského zajetí zpátky do své země. Možná ale autor žalmu myslel na úplně jinou záchranu, která se mu v životě udála a on ví, že tu záchranu měl v rukou Hospodin. Díky Bohu teď žiju, díky Bohu jsem svobodný, díky Bohu mám to, co mám a jsem tím, čím jsem. A tak to své díky Bohu vyjádřím písničkou. Když Izraelci přešli rozevřené Rudé moře při odchodu z Egypta a dostali se na druhý břeh, moře se znovu zavřelo a v něm utonuli egyptští vojáci, kteří je pronásledovali. A víte, co bylo to první, co na tom novém svobodném břehu udělali? Zpívali. Mojžíšova sestra Miriam vzala do ruky bubínek, s ostatními dívkami se daly do tance a všichni spolu, muži i ženy, zpívali: Zpívejte Hospodinu, neboť se slavně vyvýšil, smetl do vody koně i s jezdcem…Hospodin je má záštita, a píseň, stal se mou spásou.“ (Ex 15,21.2) . První reakce na nový život nebylo bouchnuté šampáňo, ani plácání si po rameni, jak jsme to dobře zvládli, ale zpěv. Zpěvem vyjádřená vděčnost Bohu, chvála, radost. Podobně zpívala i soudkyně a prorokyně Debora , jejíž příběh nadejme v knize Soudců. Izraelci tenkrát bojovali s Keenanci a zvítězili nad nimi. Debora se ihned po vítězství dala do zpěvu: „Vlas bojovníků v Izraeli volně vlaje, že se dobrovolně sešel lid, dobrořečte Hospodinu.“ Je zajímavé, že obě tyhle písničky patří k nejstarším literárně dochovaným pramenům bible. A obě vydávají stejné svědectví víry: Hospodin nás zachránil, vysvobodil. Kdybychom celou zvěst Písma měli shrnout do jedné věty, myslím, že by to byla právě tahle věta: Hospodin nás zachránil . A v různých variacích podobné písně zpívali a vyznávali mnozí další: Chana, David, Izajáš, Zachariáš, Marie. Hospodin učinil podivuhodné věci, zvítězil svou pravicí, svou svatou paží nad nepřáteli, nad nepřítelem. Nad Egyptem, Kenaanci, Pelištejci. Ale taky nad Satanem, nad lidským hříchem, nad Smrtí. Nad smrtí Hospodin zvítězil svou mocnou pravicí při Velikonocích, když vzkřísil svého syna Ježíše Krista z mrtvých, abychom my mohli žít. Proto zpívejme, oslavujme celým svým srdcem a duší, děkujme. Zpívejte! Jsou i jiné důvody, proč zpívat. Zpěv a hudba mají léčivou moc . Je to vědecky prokázáno. Odborníci z oblasti neuropsychologie zjistili, že když člověk zpívá nebo i když jen vnímá zpěv a hudbu, začne to spouštět určité procesy v mozku a to má následně blahodárné účinky na duši. Hudba a zpěv snižují naše napětí a stres, zlepšují náladu. Díky pravidelnému a hloubkovému dýchání při zpěvu se prý navrací jistý řád do života. Zpěv je prostě mimo jiné i přirozenou terapií . Bible muzikoterapii dobře znala. První izraelský král Saul byl hodně komplikovaným člověkem. Z bible se o něm dozvídáme, že se ho občas zmocnil zlý duch a ovládl ho. Saul nejspíš propadal stavům silné trudnomyslnosti, smutku, podivně se choval, byl mimo sebe. Jeho služebníci mu poradili, aby si do svého domu pozval mladého Davida, který umí hrát na citaru a zpívat, a navíc je s ním sám Hospodin. Saul poslechl tuhle radu a dal si Davida zavolat. Pokaždé, když Saula zlý duch ovládl, hrál mu David na citaru a zpíval. Hudba Saulovi přinášela úlevu, bylo mu dobře a zlý duch od něho odstupoval. Saul se díky hudbě opět vrátil sám k sobě. Možná sami tento druh terapie využíváme. Když nám je hodně smutno, posloucháme nebo zpíváme něco radostného, abychom smutek rozehnali. Někdy naopak smutek podpoříme písní smutnou, která spustí slzy. A ty slzy jako by nás očistily, odplaví všechno bolavé, pomohou k uvolnění.   Myslím, že i společný zpěv při bohoslužbách může mít tento léčivý účinek. Když společně zpíváme, taky to spouští určité procesy v mozku a na duši. I námi zpívané písně mohou uzdravovat naše bolavé srdce nebo i naše občas bolavé společenství. Zpívejte – zve taky apoštol Pavel v listu Koloským: „Se vší moudrostí se navzájem napomínejte, a s vděčností v srdci oslavujte Boha žalmy, chválami a zpěvem, jak vám dává Duch.“  Pro Pavla je zpěv výrazem vděčnosti za nový život s Kristem. Ale před tím, než vyzývá Pavel ke zpěvu, říká ještě několik dost důležitých věcí. A ty také pramení z vděčnosti za nový život s Kristem: J ako vyvolení Boží, svatí a milovaní, oblečte milosrdný soucit, dobrotu, skromnost, pokoru a trpělivost. Snášejte se navzájem a odpouštějte si, má-li kdo něco proti druhému. Jako Pán odpustil vám, odpouštějte i vy. Především však mějte lásku , která všechno spojuje k dokonalosti.             Zpívat ještě samo o sobě nestačí. Odpovědí, reakcí na Boží záchranu, naší odpovědí na Velikonoce, jsou podle Pavla i naše mezilidské vztahy . A s tím zpěvem se mají doplňovat. Kdo žije s Kristem a v Kristu, stává se novým člověkem, smí žít nově. Z vděčnosti za tento nový život má usilovat o dobré vztahy s lidmi. Bůh projevil o Velikonocích tak velkou lásku k nám, jsme jeho milovaní, svatí, vyvolení . A my tu jeho lásku v sobě smíme nechat rozeznít, aby se skrze nás dotýkala i druhých lidí. Smíme projevovat soucit, být dobří k druhým lidem, pokorní, trpěliví, smíme si odpouštět. A ne pro to, abychom tím byli lepšími lidmi, abychom si zdokonalovali svůj charakter, profil. Máme takoví být, protože to potřebují druzí lidé. Z lásky k nim, o ohledem na ně takoví smíme být.   Druzí lidé potřebují můj soucit a mou pomoc, aby se jim dařilo o trochu lépe. Druzí potřebují mou pokoru a trpělivost, aby mohli být sami sebou. Potřebují taky můj první krok k vzájemnému usmíření. Potřebují, abych šířila pokoj. Náš společný život v lásce, naše láskou proměněné vztahy jsou zpěvem, hudbou, ozvěnou Velikonoc . A jsou současně tím nejpřesvědčivějším svědectvím o Božím království zde na zemi. Zpívejme. Zpívejme z celého srdce, oslavujme Boha, protože Kristus vstal z mrtvých a my smíme žít nově – v lásce s druhými. Zpívejme, protože hudba léčí. A snažme se vyladit i své/naše vztahy v jednu krásnou harmonii. Protože i vztahovou harmonií Boha chválíme, a navíc nám spolu bude dobře. Pane, zpíváme, jak nejlépe umíme. Žijeme své vztahy, jak nejlépe u
 

Informace o pomoci ukrajinským uprchlíkům v našem sboru

8. 5. 2022

Milí přátelé, rádi bychom Vás informovali o tom, jak náš sbor pomáhá ukrajinským uprchlíkům. V současné době se naše pomoc soustředí na tyto aktivity: 2x týdně se ve sborových prostorách koná kurz českého jazyka pro děti 2x týdně kurz českého jazyka pro středoškoláky připravujeme byt pro rodinu Žuňových, stěhování proběhne během května od 6.5. bydlí v podkrovním pokoji na faře dvě ukrajinské studentky, Anhelina a Lisa, zůstanou zde do konce srpna, poté bude pokoj využit pro vikářku některé z našich rodin dále poskytují ubytování uprchlíkům nadále jsme v kontaktu s městem, ukrajinskou komunitou soustředěnou kolem Řecko-katolické farnosti a s neziskovými organizacemi Děkujeme za Vaši pomoc, podněty a podporu. Snažme se v pomoci vytrvat. Článek Informace o pomoci ukrajinským uprchlíkům v našem sboru se nejdříve objevil na Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Pardubicích .