Jdi na obsah Jdi na menu

Synod ČCE

Materiály pocházejí ze stránek http://synodcce.cz/.

  • Materiály Synodu
 

Příspěvky

Shrnutí 1. zasedání 35. synodu

22. 5. 2019

V budově Autoklubu ČR v pražské Opletalově ulici se od 16. do 18. května konal synod Českobratrské církve evangelické. Přibližně stovka účastníků jednala o společné budoucnosti, otázkách víry i o ekonomických záležitostech. Podrobné zpravodajství a detaily jednání naleznete v rámci stránky níže. Zde vám nabízíme krátký souhrn těch nejdůležitějších bodů a závěrů třídenního zasedání. Strategický […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Termín příštího zasedání synodu

22. 5. 2019

Děkujeme za váš zájem při sledování webu synodcce.cz, a také za četné náměty a připomínky během samotných jednání. Příští zasedání synodu se uskuteční ve dnech 21.–23. května 2020. Rádi vám jej opět zprostředkujeme.
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Pozdrav zástupce celosvětové Jednoty bratrské

18. 5. 2019

Na počátku sobotního jednání pozdravil synod Raimund Hertzsch, člen vedení Jednoty bratrské, jenž má na starosti mezinárodní vztahy a misii. Připomněl společné historické kořeny našich církví a provázanost mimo jiné i tím, že ČCE přijala v časech krize pod svá křídla sbory české Jednoty bratrské a vytvořila z nich Ochranovský seniorát. I v celosvětové Jednotě […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Strategický plán církve do roku 2030

18. 5. 2019

Vedoucí strategické komise Roman Mazur představil v prezentaci obsáhlý materiál Strategický plán církve do roku 2030, který pro synod připravila strategická komise. Vychází z toho, že církev je společenství na cestě a potřebuje neustálou obnovu. Strategický plán měli všichni poslanci dopředu k prostudování v tiscích synodu. Nyní Roman Mazur upozornil pouze na několik podle něj důležitých bodů: návrh na zřízení […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Nový zpěvník

18. 5. 2019

Na synodu vystoupil koordinátor přípravy nového evangelického zpěvníku Pavel Hanych. Promítl schema, zobrazující stav příprav a vysvětlil časový posun příprav oproti původním plánům z dob, kdy se o novém zpěvníku začínalo uvažovat a pracovat na něm. Z původního zadání, kdy synodní rada ustavila zpěvníkovou komisi a předpokládala za určitý čas hotové dílo, se agenda velmi rozšířila. Vznikla […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Další jednání sobotního dopoledne

18. 5. 2019

Věroučné texty – synod jednal o věroučných textech – modlitbě Páně a vyznání víry. Šlo o nové formulační tvary podle současného jazykového úzu, některé doporučené po širší debatě v ekumeně. Zabýval se také formulací k pověření ke službě Slova a svátostí na dobu, než vyjde nová agenda, na níž se pracuje.     Diakonie – […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Sobotní jednání uzavřela zasedání synodu ČCE

18. 5. 2019

Sobotním odpoledním jednáním vstoupilo 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické do své závěrečné části. Na programu tou dobou stále zbývalo mnoho bodů, včetně návrhů komisí a témat, které plénum odložilo během uplynulých jednání. Na úvod vystoupil Ondřej Titěra s připomínkou projektu 30 svobodných let. Požádal přítomné, aby nahlédli do svých sborových i osobních archivů a […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Prohlášení 1. zasedání 35. synodu Českobratrské církve evangelické

18. 5. 2019

Všichni zakoušíme dopady změn klimatu. Citlivěji vnímáme výkyvy počasí, sucho a problematiku oteplování planety. Jako lidstvo stojíme před dalekosáhlými hrozbami nedostatku pitné vody, snižující se biodiverzity, neobyvatelnosti celých oblastí planety a stěhování milionů lidí. Rozsah problémů mnohé ochromuje. Někteří se snaží situaci ignorovat nebo zlehčovat. Jiní se spoléhají na to, že žijeme ve šťastnější části […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Nově přijatý investiční kodex ČCE

17. 5. 2019

Etický investiční kodex ČCE definuje pravidla pro investování dlouhodobých finančních prostředků ve správě povšechného sboru, seniorátů, farních sborů i Diakonie ČCE, případně dalších právnických osob spadajících pod ČCE, ať už správa probíhá vlastními silami nebo prostřednictvím jiných subjektů. Výčet pravidel nemůže být nikdy konečný a dokonalý. Vždy je třeba přihlížet k tomu, aby nebyly porušeny […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE

Synod zasedal i v pátek podvečer

17. 5. 2019

Páteční podvečerní jednání se konalo nad rámec původně plánovaného rozvrhu. Předsednictvo se totiž rozhodlo pokračovat v plenárním zasedání i po večeři a vzhledem ke zpoždění oproti původnímu harmonogramu se synodálové sešli v hlavním sále i v pátek od 19 hodin. Došlo ke sloučení FS Ochranovského seniorátu v Koberovech s FS Ochranovského seniorátu v Železném Brodě. Synod během tohoto jednání zřídil […]
 
Celý příspěvek
| Rubrika: Synod ČCE