Jdi na obsah Jdi na menu
 


Dějiny

Příspěvky

Bílá hora v hlavě

15. 11. 2020

Obecně vzato mě znedklidňuje nedostatek dějinného vědomí. Ale co to je, to by bylo na zcela zvláštní úvahu. Zkusme tomu porozumět alespoň pomocí otázky: Kým jsme vzhledem k tomu, odkud vycházíme? Historická věda tomu může pomoci, ale není to jejím cílem. Dějinné vědomí potřebuje dobrý "materiál", ale nemusí se namáhat s jeho zkoumáním. To by museli být všichni historiky. Cosi o dějinném vědomí vypovídá konkrétně i to, jak myšlenkově nakládáme či nenakládáme s bělohorskou bitvou, jejíž 400. jsme si nedávno připomínali. Několik podnětů k věci jsem ponasbíral, ale nejsem historik, a tak prosím v daném oboru vzdělanější, aby mě upozornili v případě nesrovnalostí. Popřípadě je opravím. A ještě na okraj - považuji bělohorskou bitvu za dobré téma pro naši dobu postkonfesionalistickou.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dějiny | Komentářů: 1

Tiskař, starosta a zakladatel pardubického sboru František Hoblík

24. 9. 2017

Seriál: Zapomínaní protestanti, 8. díl

(1. díl: V Česku pozapomínaný evanjelik - Milan Hodža
 2. díl: Evangelický pirát ze 17. století a jeho bárka - Augustin Heřman
 3. díl: Evangelický pistolník - Václav Morávek
 4. díl: Evangelický básník - Vilém Závada
 5. díl: Evangelický vysoký státní úředník – Jiří Sedmík
 6. díl: Evangelický celník a rytíř Christoph Ritschl

 7. díl: Českoněmecký evangelický renesanční básník Theobald Höck)

19. století mi k srdci nikdy nepřirostlo, intuitivně jsem se mu vyhýbal, i když z hlediska vývoje českých náboženských dějin je to období závažné, protože se postupně, zejména v roce 1848 a 1868 uvolňují poměry, které pozvolna směřují k náboženské svobodě. Byla to ale také doba rozmachu podnikání. Do této éry spadá rovněž život a působení Františka Hoblíka, který si v Pardubicích založil tiskárnu, stal se prvním zdejším mladočeským starostou a zejména on se zasloužil o založení místního evangelického sboru. Jeho dům slouží dnes jako fara. Zatímco 2. polovina 20. století znamaná pro českou Evangelickou církev úpadek, 2. polovina 19. století je pro ni (ještě před sjednocením) dobou vzestupu a rozvoje, kdy vznikají evangalické sbory, rozvíjí se spolková a osvětová činnost, a to za podpory vydávaných knih a časopisů. Medailon Františka Hoblíka vznikl na základě rodinných zdrojů, které dnes již k dispozici nemám, a sice roku 1989, kdy také vyšel v příloze Zpráv Klubu přátel Pardubicka (č. 9.-10., roč. XXIV). Zde je zveřejněna jeho mírně upravená verze, která sama ze své podstaty zapadá do seriálu.

 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dějiny | Komentářů: 2

Českoněmecký evangelický renesanční básník Theobald Höck

13. 12. 2015

Seriál: Zapomínaní protestanti, 7. díl
 

(1. díl: V Česku pozapomínaný evanjelik - Milan Hodža
 2. díl: Evangelický pirát ze 17. století a jeho bárka - Augustin Heřman
 3. díl: Evangelický pistolník - Václav Morávek
 4. díl: Evangelický básník - Vilém Závada
 5. díl: Evangelický vysoký státní úředník – Jiří Sedmík
 6. díl: Evangelický celník a rytíř Christoph Ritschl)


Tento díl seriálu se věnuje jedné velmi zajímavé a přitom nejednoznačné osobnosti, která byla jeden čas součástí českých dějin. Ne vše se mi podařilo rozplést, vždyť také jsou tu nakupeny spousty otázek a na některé z nich bych potřeboval mít měsíce i léta času... Jak souvisí náboženství a hospodářství třeba jen na přelomu 16. a 17. století?

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dějiny | Komentářů: 1

Evangelický celník a rytíř Christoph Ritschl a jeho příspěvek k německému genofondu

15. 8. 2015

Seriál „Zapomínaní protestanti“, 6. díl

(1. díl: V Česku pozapomínaný evanjelik - Milan Hodža
 2. díl: Evangelický pirát ze 17. století a jeho bárka - Augustin Heřman
 3. díl: Evangelický pistolník - Václav Morávek
 4. díl: Evangelický básník - Vilém Závada
 5. díl: Evangelický vysoký státní úředník – Jiří Sedmík)

Příspěvek k česko-německým vztahům a návštěvnosti západočeského hradu Přimdy.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dějiny | Komentářů: 2

Evangelický vysoký státní úředník – Jiří Sedmík

10. 1. 2015

… a také legionář, politický myslitel, zednář a odbojář

Seriál "Zapomínaní protestanti", 5. díl.

(1. díl: V Česku pozapomínaný evanjelik - Milan Hodža
 2. díl: Evangelický pirát ze 17. století a jeho bárka - Augustin Heřman
 3. díl: Evangelický pistolník - Václav Morávek
 4. díl: Evangelický básník - Vilém Závada)


Vyzvedávání zapomenutostí na světlo je oblíbenou činností různých historiků, kteří se tak někdy dotýkají i českého protestantismu. Zatímco oni nemohou uhnout před historickými danostmi, na něž narazí, současnému evangelictví schází mnoho do historického sebepochopení. A to tak samovolně nechává sekulární historický výzkum pracovat za ně.
V našem medailonku bychom chtěli připomenout osobnost, která spoluvytvářela obraz první republiky, později obecně vnímaný jako obraz zlaté éry moderních českých dějin. O potřebnou demystifikaci tu ale nebudeme usilovat. Nebudeme se ani pokoušet o rekonstrukci jemných rysů Sedmíkovy osobnosti, to by bylo pro zvláštní studii. Jen shrneme základní znalosti a pokusíme se upozornit, jako i v jiných případech, na duchovní zájem, pro který historikům často chybí vnímavost.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dějiny | Komentářů: 0

Evangelický básník - Vilém Závada

12. 9. 2014

Seriál "Zapomínaní protestanti", 4. díl.

(1. díl: V Česku pozapomínaný evanjelik - Milan Hodža
 2. díl: Evangelický pirát ze 17. století a jeho bárka - Augustin Heřman
 3. díl: Evangelický pistolník - Václav Morávek)

I evangelíci mají své světce, i evangelíci pěstují své kulty osobnosti – a uctívané osobnosti se v evangelických krajinách připomínají až do omrzení: Karafiát, Hromádka, Komárková... Jako by bylo přetěžké rozlišovat mezi úctou a uctíváním. Mám ale zato, že kdo si zaslouží úctu, toho poškozuje uctívání. A kromě toho je mnoho veličin, které v dějinách českého protestantismu mají své místo a o něž se sotva kdo stará. Ty hledáme, o nich píšeme a ještě několik z nich máme v zásobě. A možná ještě přibydou...

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dějiny | Komentářů: 2

Evangelický pistolník

21. 3. 2013

Václav Morávek (8. 8. 1904 – 21. 3. 1942)

Seriál "Zapomínaní protestanti", 3. díl.

(1. díl: V Česku pozapomínaný evanjelik - Milan Hodža
2. díl: Evangelický pirát ze 17. století a jeho bárka - Augustin Heřman)

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dějiny | Komentářů: 20

Evangelický pirát ze 17. století a jeho bárka

12. 11. 2012

Augustin Heřman (1621?–1686)

Seriál "Zapomínaní protestanti", 2. díl.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dějiny | Komentářů: 2

V Česku pozapomínaný evanjelik, o němž píše alespoň běžný tisk

14. 10. 2011

Jen pár slov k Milanu Hodžovi...

Seriál "Zapomínaní protestanti", 1. díl.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dějiny | Komentářů: 0