Jdi na obsah Jdi na menu

Jihočeský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • České Budějovice
  • Jindřichův Hradec
  • Tábor
 

Příspěvky

Najít poklad

18. 8. 2019

  Záznam kázání z 9. neděle po Trojici - 18. 8. 2019 Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.   Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Matouš 13,44-46
 
Celý příspěvek

9. neděle po Trojici

18. 8. 2019

   Záznam nedělního k ázá ní   Sborový výlet v sobotu 21. září do Mauthausenu Cílem našeho podzimního sborového výletu v sobotu 21. září bude bývalý koncentrační tábor Mauthausen v Rakousku. Budeme jezdit osobními auty. Proto potřebujeme vědět přesně, kolik osob pojede. Prosíme všichni zájemci, aby se hlásili co nejdříve.   Další bohoslužby v modlitebně, Bílkova 963/3 25. srpna - 10. neděle po Trojici    kázání: Jeremjáš 7,1-15 1. září -...
 
Celý příspěvek

Najít poklad (kázání)

18. 8. 2019

  Záznamy kázání   Najít poklad   9. neděli po Trojici - 18. 8. 2019   Království nebeské je jako poklad ukrytý v poli, který někdo najde a skryje; z radosti nad tím jde, prodá všecko, co má, a koupí to pole.   Anebo je království nebeské jako když obchodník, který kupuje krásné perly, objeví jednu drahocennou perlu; jde, prodá všecko, co má, a koupí ji. Matouš 13,44-46     Umyj se v rybnice 8. neděli po Trojici - 11. 8. 2019   Když procházel Ježíš kolem,...
 
Celý příspěvek

Umyj se v rybnice

11. 8. 2019

  Záznam kázání z 8. neděle po Trojici - 11. 8. 2019  Když procházel Ježíš kolem, všiml si člověka slepého od narození. Jeho učedníci se ho zeptali: "Mistře, kdo se prohřešil, že se ten člověk narodil slepý? On sám, nebo jeho rodiče?" Ježíš odpověděl: "Nezhřešil ani on ani jeho rodiče; je slepý, aby se na něm zjevily skutky Boží.   Musíme konat skutky toho, který mě poslal, dokud je den. Přichází noc, kdy nikdo nebude moci pracovat. Dokud jsem na světě, jsem světlo...
 
Celý příspěvek

Kázání z 28. července 2019, Joz 5,10-15

6. 8. 2019

Kázání Michala Kitty z 28. července 2019, Joz 5,10-15
 
Celý příspěvek

Kázání Blanky Nové ze 4. srpna 2019, David a Goliáš

6. 8. 2019

Kázání Blanky Nové ze 4. srpna 2019, David a Goliáš
 
Celý příspěvek

Není čemu se divit

4. 8. 2019

  Záznam kázání z 7. neděle po Trojici - 4. 8. 2019 Když se apoštolové navrátili, vypravovali Ježíšovi, co všechno činili. Vzal je s sebou a odešli sami do města Betsaidy. Když to zástupy zpozorovaly, šly za ním; on je přijal, mluvil jim o Božím království a uzdravoval ty, kteří to potřebovali. Schylovalo se k večeru. Tu k němu přistoupilo dvanáct učedníků a řekli: "Propusť zástup, ať jdou do okolních vesnic a dvorů opatřit si nocleh a něco k jídlu, protože jsme zde na pustém místě." On...
 
Celý příspěvek

Vykoupení lidé

28. 7. 2019

  Záznam kázání z 6. neděle po Trojici - 28. 7. 2019 Nyní toto praví Hospodin, tvůj stvořitel, Jákobe, tvůrce tvůj, Izraeli:   "Neboj se, já jsem tě vykoupil, povolal jsem tě tvým jménem, jsi můj. Půjdeš-li přes vody, já budu s tebou, půjdeš-li přes řeky, nestrhne tě proud, půjdeš-li ohněm, nespálíš se, plamen tě nepopálí. Neboť já Hospodin jsem tvůj Bůh, Svatý Izraele, tvůj spasitel. Jako výkupné jsem dal za tebe Egypt, Kúš a Sebu dal jsem místo tebe. Protože jsi v očích mých tak...
 
Celý příspěvek

Kázání z 21. července 2019, Mt 22,1-14.

23. 7. 2019

Kázání Michala Kitty z 21. července 2019, Mt 22.1-14.
 
Celý příspěvek

Být učedníkem

21. 7. 2019

  Záznam kázání z 5. neděli po Trojici - 21. 7. 2019  Šly s Ježíšem veliké zástupy; obrátil se k nim a řekl: "Kdo přichází ke mně a nedovede se zříci svého otce a matky, své ženy a dětí, svých bratrů a sester, ano i sám sebe, nemůže být mým učedníkem. Kdo nenese svůj kříž a nejde za mnou, nemůže být mým učedníkem. Chce-li někdo z vás stavět věž, což si napřed nesedne a nespočítá náklad, má-li dost na dokončení stavby? Jinak - až položí základ a nebude moci dokončit - vysmějí se mu...
 
Celý příspěvek