Jdi na obsah Jdi na menu
 


K čemu je víra?

Rubriky

Cestování po církvi

Příspěvků: 4

Příspěvky

Vyznavačství pro věk postkonfesionality

18. 11. 2021

Po kapitolách věnovaných pojmu víry (Kapitolky o víře I, K hebrejské víře, K proměnám pochopení víry, Zkusme o víře filosofovat) vyšly na SPS úvahy načrtávající možnosti rozvíjení křesťanské praxe jako praxe rozvíjení víry (Je církev praktická?). Nynější úvaha se soustřeďuje na jednu z možných praktických cest. Bude na ni ještě něco navazovat? Napadá mne jakási pointa, jíž bych se rád v příštím roce alespoň trochu věnoval.

 

 

Úvaha velkopáteční

10. 4. 2020

Druhé upravené vydání velikonočního náčrtu k otázce smyslu spasitelovy smrti na kříži. K diskusi, přemýšlení a rozpracování. Úvaha, která nesleduje dogmatismus a upouští od církevního žargonu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: K čemu je víra? | Komentářů: 8

Kapitolky o víře IV. Zkusme o víře filosofovat

10. 2. 2020

Filosofovat o víře? A proč vlastně? Na jedné straně je tak možné se osvobodit od dogmatismu, to jest od direktivnosti a od lpění na liteře křesťanské nauky. Na straně druhé je tak možné se vymaňovat z nejrůznějších nedorozumění. Některá nedorozumění jsou i na straně filosofie, a to tam, kde sice filosofové rádi mluví o víře, ale obsah tohoto povýtce náboženského pojmu neznají, protože náboženství nestudovali. Jak jinak ale taková nedorozumění čeřit než pomocí filosofie? Myslím tím takové filosofie, která se pojmu víry snaží rozumět a nejen jej používat. Měla by mu přitom rozumět s ohledem na zdroje, z nichž si jej vypůjčuje. K tomu všem poskytujeme pouhé náčrty, protože celá oblast je velmi rozsáhlá.

K dřívějším dílům této řady srv.

 

I. Přemýšlíte o víře?
II. K hebrejské víře
III. K proměnám pochopení víry

 
Celý příspěvek | Rubrika: K čemu je víra? | Komentářů: 4

Kapitolky o víře III. K proměnám pochopení víry

24. 4. 2019

Jsme si opravdu jisti, že víra dnes znamená totéž co před 2 000 lety, že se nemění? Víra ale není Bůh. Stejně jako dávno již nejíme obvykle rukama, ale příborem... Proto také nejsme kulturně zajedno s mysliteli prvních staletí. Měli bychom rozlišovat, co je zastaralé a co je starobylé.  Někdy tolik lpíme na zastaralém - a jindy se ofrňujeme nad tím, co je starobylé, i když třeba kdovíjakcenné...

 
Celý příspěvek | Rubrika: K čemu je víra? | Komentářů: 0

Kapitolky o víře II. K hebrejské víře

6. 11. 2018

Přemýšlíte o víře? Nebo alespoň chcete přemýšlet? A to aspoň trochu hlouběji a "nedogmaticky"? Co takhle propojit studium bible s filosofií, která by se netvářila protinábožensky? Pokud je si kdo svou vírou jist, pokud se kdo domnívá, že v ní má jasno, tak pro něho následující úvahy určeny nejsou. Podle mého evangelijní víra je provázena vědomím nedověry, a tím otevřena něčemu dalšímu...

 
Celý příspěvek | Rubrika: K čemu je víra? | Komentářů: 0

Kapitolky o víře I.

8. 10. 2018

Přemýšlíte o víře? Nebo alespoň chcete přemýšlet? A to aspoň trochu hlouběji a "nedogmaticky"? Co takhle propojit studium bible s filosofií, která by se netvářila protinábožensky? Pokud je si kdo svou vírou jist, pokud se kdo domnívá, že v ní má jasno, tak pro něho následující úvahy určeny nejsou. Podle mého evangelijní víra je provázena vědomím nedověry, a tím otevřena něčemu dalšímu...

 
Celý příspěvek | Rubrika: K čemu je víra? | Komentářů: 3

Michael Blume: Jak se Bůh dostává do mozku?

11. 8. 2014

Religiozita a spiritualita jsou ukotveny v mozkových strukturách. Co to však znamená? Živou debatu o tom v posledních letech vedou vědci zkoumající mozek a evoluční biologové.

 
Celý příspěvek | Rubrika: K čemu je víra? | Komentářů: 7

Kritika špinavých rozumů

10. 3. 2013

Úvaha o kritice kritiky a nekritizovatelnosti.

 
Celý příspěvek | Rubrika: K čemu je víra? | Komentářů: 10

Budeš-li v tuto chvíli skutečně mlčet …

25. 2. 2013

Snad každého znás v určitých situacích napadlo, proč nastaly? Jsou důsledkem či příčinou? Mají význam a smysl, nebo jsou náhodné a bezúčelné. „Proč“ by tu bylo, ale to neznamená, že musí přijít „protože …

 
Celý příspěvek | Rubrika: K čemu je víra? | Komentářů: 7

Proč se mnoho lidí domnívá, že se obejde bez náboženství, a není jasné, zda se bez něho neobejde

15. 7. 2012

Jednou z otázek soudobé religionistiky neboli vědy o náboženství je, do jakých forem se transformovaly náboženské myšlení a náboženská praxe tam, kde se výslovně a přímo náboženství neuplatňuje (mezi lidmi bez vyznání a v oblastech, které jsou vůči náboženskému přesvědčení neutrální, popřípadě nepřátelské). Tímto tázáním se ukazuje, že mezi náboženskostí a nenáboženskostí není zdaleka vždy hluboký příkop nebo jasný předěl.

 
Celý příspěvek | Rubrika: K čemu je víra? | Komentářů: 18