Jdi na obsah Jdi na menu

Východomor. sen. H-S

RSS kanály poskytují sbory:

  • Hodonín
  • Hošťálková u Vsetína
  • Hrubá Vrbka a Velká nad Veličkou
  • Javorník nad Veličkou
  • Kateřinice
  • Ratiboř u Vsetína
  • Rusava
  • Růžďka
  • Střítež nad Bečvou / Rožnov pod Radhoštěm
 

Příspěvky

Zveme vás na SBOROVÝ DEN 2019

2. 8. 2019

Každý rok v poslední neděli prázdnin pořádáme společný SBOROVÝ DEN. Ani letos tomu nebude jinak. A protože jde o neděli 1. září, zveme především děti, aby přišly a přijaly požehnání pro nový školní rok. Letos jsme se zaměřili na děti, pro něž je 1. září začátkem nového školního roku. Proto právě děti zveme na dopolední rodinné bohoslužby, které budou pestré a radostné. Odpoledne bude také patřit dětem, pro něž připravujeme hry a soutěže na farní zahradě. Kdo se nebude chtít účastnit her, může strávit odpoledne s ostatními na faře, kde bude probíhat cestovatelská beseda s vyprávěním o Gruzii. Dopolední bohoslužby začínají v 9:30 ve střítežském kostele a jsou společné pro Střítež i Rožnov. Odpolední program začne ve 14:00. K dipozici bude pohoštění a venkovní posezení. Srdečně zveme!
 
Celý příspěvek

Konfirmace

8. 6. 2019

Na svatodušní neděli 9. června jsme v našem sboru slavili konfirmaci. Bohoslužby byly společné pro obě části sboru, a to ve Stříteži. Tři děvčata a jeden hoch byli slavnostně konfirmováni za účasti sboru, staršovstva a rodin konfirmandů (foto) . Bohoslužby, jak je ve Stříteži zvykem, doprovodila hudební skupina (viz foto) , tentokrát i při vysluhování večeře Páně.
 
Celý příspěvek

10 let toleranční modlitebny z Huslenek

6. 6. 2019

Letos jsme se po desáté sešli k bohoslužbám v toleranční modlitebně z Huslenek ve Valašském muzeu v přírodě. Tradičně na svátek upálení Mistra Jana Husa, v sobotu 6. července jsme slavili bohoslužby v toleranční modlitebně z Huslenek ve Valašském muzeu v přírodě. Letos šlo o 10. výročí od otevření modlitebny. Pozvání přijal emeritní synodní senior Joel Ruml, který zahajoval první bohoslužby v modlitebně před deseti lety. Kostel se zcela zaplnil návštěvníky, kteří po skončení bohoslužby pořídili společnou fotografii před kostelem. Kázání br. Joela Rumla vzbudilo velký zájem posluchačů a můžete si jej stáhnout a přečíst zde.
 
Celý příspěvek

Naše kostely přilákaly téměř 200 návštěvníků

10. 5. 2019

V pátek 24. května se konala mezinárodní akce Noc kostelů. My jsme se k ní letos připojili s oběma našimi kostely - ve Stříteži i v Rožnově. Od 18:30 do 21:30 byly naše kostely otevřené pro veřejnost. Již od samého začátku proudily do obou kostelů četné skupinky návštěvníků. V Rožnově je vítalo bohaté občerstvení a ve Stříteži možnost vystoupat na věž kostela nebo si prohlédnout barokní varhany. Na obou místech běžela po celou dobu videoprezentace života sboru. Fotografie si můžete prohlédnout ve fotogalerii .
 
Celý příspěvek

Je za námi jarní brigáda

26. 4. 2019

V sobotu 27. dubna se konala brigáda na jarní úklid kostela a zahrady v Rožnově. Celkem 18 brigádníků se sešlo u kostela v Rožnově, ke každoroční jarní brigádě, aby po zimě uklidili kostel a zkultivovali přilehlou zahradu. Děkujeme.
 
Celý příspěvek

Konalo se sborové shromáždění

23. 3. 2019

V neděli 24. března se konalo v modlitebně ve Stříteži výroční sborové shromáždění. Účastníci jednali o životě sboru, hlasovali o sborovém hospodaření a navrhovali kandidáty pro podzimní volby do staršovstva. Výroční zpráva, účetní závěrka 2018 a rozpočet 2019
 
Celý příspěvek

Štědrovečerní bohoslužby

30. 12. 2018

Na Štědrý den jsme se sešli k bohoslužbám v kostele ve Stříteži , kde děti předvedly pásmo čtení starozákonních zaslíbení se zpěvy vánočních písní. Pěvecký sbor zazpíval známý vánoční spirituál Go Tell It on the Mountain s českým textem "Mou dobrou zprávu hlásej". Píseň si můžete pustit v přiloženém videu.
 
Celý příspěvek

Juventus nás opět potěšil

7. 12. 2018

V předvánočním čase nás svým zpěvem opět potěšil studentský sbor Juventus z Gymnázia v Rožnově p. R. Ti, kdo přišli ve středu 19. prosince do evangelického kostela v Rožnově určitě nelitovali. Studentský sbor Juventus, vedený paní učitelkou Kateřinou Turzovou nás opět uvedl do příjemných tónů hudby a pomohl nám otevřít svá srdce poselství Vánoc. Výtěžek z dobrovolného vstupného poslouží jako každý rok pro práci s dětmi a mládeží v našem evangelickém sboru.
 
Celý příspěvek

GDPR

12. 6. 2018

prohlaśeni o zpracovani osobnich udaju.pdf (757621)
 
Celý příspěvek

4.2.2018

13. 2. 2018

Bohoslužby 4.2.18 První čtení: Ef 5, 8-20 Text kázání: Kaz 3,5-6   Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. amen   Kázání: Milé sestry a milí bratři, z poetické básně o čase se dneska budeme věnovat pátému a šestému verši. V těchto verších je seřazeno opět osm časů, čas rozhazovat a sbírat kameny, čas objímat i neobjímat, čas hledat, ztrácet, opatrovat a odhazovat. Zkusme opět dát slovo Kralické bibli, tam stejný text zní takto: „Čas...
 
Celý příspěvek

7.1.2018

13. 2. 2018

7.1.2018 První čtení: Mk 10, 17-23 Text kázání: Mk 10, 24-25   Pane, ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat. Vzdělávej můj jazyk a vylej na mé rty milost svého požehnání.           Kázání: Milí přátelé v Kristu, dnes se budeme věnovat známému výroku o vstupu do Božího království, který zní: „snáze vejde velbloud uchem jehly než bohatý člověk do Božího království“. Co nám chce tento výrok říci? Nevejde opravdu žádný bohatý a movitý člověk do...
 
Celý příspěvek

3.12.2017

4. 12. 2017

3.12.2017 První čtení: Mk 2, 1-12 Text kázání: Iz 35, 5-6 Pane, ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat. Vzdělávej můj jazyk a vylej na mé rty milost svého požehnání. Tehdy kulhavý poskočí jako jelen a jazyk němého bude plesat. Kázání: O první adventní neděli budeme přemýšlet nad textem z proroka Izajáše, který je krásnou vizí, která nás v budoucnosti čeká. Oč se v této vizi mluví? Přece o úplném a komplexním uzdravení člověka. Již nebude žádných nemocí, žádných handikepů, žádné bolesti, žádného...
 
Celý příspěvek

5.11.2017

9. 11. 2017

Bohoslužby 5.11.17 První čtení: Mt 5,6 Text kázání: Kaz 3, 16-17 Pane, ty dáváš výmluvnost jazykům nemluvňat. Vzdělávej můj jazyk a vylej na mé rty milost svého požehnání. Dále jsem pod sluncem viděl: na místě práva – svévole, na místě spravedlnosti – svévole. Řekl jsem si v srdci: Spravedlivého i svévolníka bude soudit Bůh, nastane čas soudu nad vším děním, nad vším, co se koná. Kázání: Milí přátele v Kristu, hladovíme a žízníme po spravedlnosti? Cítíme hlad a žízeň po tom, aby se na světě i v...
 
Celý příspěvek

15.10.2017

15. 10. 2017

Bohoslužby 15.10.17 První čtení: Ž 93 Text kázání: Kaz 3, 12   On všechno učinil krásně a v pravý čas, lidem dal do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná.   Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. amen   Kázání: Milé sestry a milí bratři, dnes budeme pokračovat v dalším volném výběru veršů z knihy Kazatel. Z chmurných a šedých úvah se dostáváme do radostnějších a optimističtějších...
 
Celý příspěvek

3.9.2017

12. 9. 2017

Bohoslužby 3.9.17 První čtení: I Kr 3, 7-13 Text kázání: Kaz 1, 12-18   Nasyť nás svým milosrdenstvím hned ráno a po všechny dny se budeme radovat a plesat. amen   Kázání: Milé sestry a milí bratři, moudrost je v celém Starém zákoně vysoce ceněna. V knize Kazatel se však dozvídáme, že tam, kde je mnoho moudrosti, je mnoho hoře, a čím víc vědění, tím více bolesti. Pojďme se však nejprve podívat na klady a přínosy moudrosti. Byl to sám izraelský král Šalomoun, který při svém nástupu na...
 
Celý příspěvek