Jdi na obsah Jdi na menu

Moravskoslezský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Hranice
  • Jeseník
  • Orlová
  • Ostrava
  • Prostějov
  • Štramberk
  • Zábřeh
 

Příspěvky

Harmonogram bohoslužeb - 2.polovina roku

 
Celý příspěvek

Oslavy 2020

 
Celý příspěvek

Sborový dopis, pozvání na instalaci

Bůh láska jest, a kdož v lásce přebývá, v Bohu přebývá, a Bůh v něm. - 1J 4,16 Milé sestry, milí bratři! Srdečně Vás zdravíme na konci prázdninových dní, nabízíme slovo pro inspiraci, vyřizujeme dvě pozvání a dále několik informací o aktuálním sborovém dění. Pro inspiraci Když se ocitnete u evangelického (původně baptistického) kostela v Lipové, uvítá Vás v jeho průčelí nápis BŮH LÁSKA JEST. Tento stručný nápis lze rozvinout a parafrázovat např. takto: Bůh je ten, kdo aktivně usiluje o dobro moje, tvoje, naše. On už leccos v tomto směru vykonal, a připravuje dobrou budoucnost taktéž pro každého živáčka. (Jestliže byste se pídili po tom, jak to, že někoho napadlo dát rovnítko mezi slova „láska“ a „Bůh“, pak by snad mohlo pomoci, když si nalistujete celý ten spis v Novém zákoně, z něhož je vzat uvedený citát.) Jestliže toto tvrzení vezmeme vážně, pak máme co do činění s Bohem takřka na každém druhém kroku: Rodiče utěšující plačící dítě, myslivec sušící kopku sena pro lesní zvěř na zimu, babička, jež ráda připraví chutné jídlo pro své blízké, malá pozornost z vlastní zahrádky pro souseda, atd. Potkáváme mnoho drobných, ale i velkých projevů lásky člověka k člověku, člověka k jiným živým tvorům. Láska jako starost a péče o druhého, láska jako uznání a respekt vůči jiným, láska jako soucit, láska jako ohleduplnost, láska jako poctivost v každodenních činnostech… to je jen několik málo možných podob toho, co to znamená mít rád. Bůh, neboli láska, se uplatnil a ztělesnil v životním příběhu Ježíše z Nazareta. Na vlastní kůži to pocítila spousta lidí, kteří se s Ježíšem osobně potkali. Bůh, neboli láska, se může uplatnit a ztělesnit – budeme-li chtít – také nyní skrze rozličné činy v zaměstnání, doma, při nákupech, na cestách, jinde. A konečně nápis na kostele v Lipové může být i takovým malým doporučením pro všechny kolemjdoucí: mějme oči i uši otevřené, vnímejme boží blízkost a radujme se ze vší lásky, která nás obklopuje. Pozvání na instalaci K tomuto dopisu je přiložená barevná pozvánka na sborovou slavnost, při níž bude uveden do funkce nový evangelický farář. Setkání se původně mělo konat již v květnu, ale kvůli omezeným možnostem shromažďování bylo odloženo na neděli 13. září 2020. Budeme velice rádi, když se tohoto setkání osobně zúčastníte. Výroční sborové shromáždění ...tj. pravidelná členská schůze členů prostějovského evangelického sboru, bývá každoročně svolávána v březnu. Ani toto setkání se nemohlo konat v plánovaném termínu. Bude proto v náhradním termínu v neděli 11. října 2020 po skončení bohoslužby ve sborovém domě v Prostějově (nám. U Kalicha 1). Bohoslužba začíná v 10 h. Zváni jsou všichni členové a přátelé sboru. Zváni jste samozřejmě také všichni Vy, kdo obvykle se účastníte setkání v kazatelských stanicích, v uvedenou neděli se bohoslužby v Lipové a Vyškově ruší. Shromáždění při výroční schůzi vyslechne zprávy o dění ve sboru od začátku r. 2019, dále zprávu o hospodaření se sborovými financemi, bude schvalovat staršovstvem připravený rozpočet pro tento rok. Vedle dalších bodů programu bude též prostor k diskusi o činnosti našeho sboru. Další informace Od června je k dispozici tištěná a elektronická verze nedělních promluv, tzv. kázání. Kázání nejprve zazní v rámci bohoslužby a pak si je mohou zájemci odnést z kostela domů, případně jim bude zasláno emailem formou textového dokumentu. Jestliže byste měli zájem dostávat kázání do své emailové schránky, prosím, oznamte to faráři společně se svojí emailovou adresou. Internetové stránky sboru dostaly nový vzhled. Jednotlivé části webu jsou postupně obnovovány tak, aby mohly nadále sloužit jako užitečný a aktuální zdroj informací. Kromě toho můžete sledovat informace, pozvánky a fotografie ze sborových akcí na Facebooku, na stránce našeho sboru nazvané ČCE Prostějov . Od září se opět budou konat pravidelná setkání školních dětí (tzv. nábožko), schůzky mládeže, biblické hodiny pro dospělé. Nově připravujeme setkání pro děti předškolního věku, cca 4-7 let (tzv. dětský klub). Od začátku školního roku se začne scházet také skupinka dětí staršího školního věku, cca 13-15 let (tzv. příprava na konfirmaci). Pro bližší informace k jednotlivým setkáním, prosím, kontaktujte K. Vystavěla – 775 025 617, kamil.vystavel@evangnet.cz. Závěrem: Ať Vás všecky provází dobrotivá a láskyplná boží síla! Nechť Vás i Vaše blízké povzbuzuje a dodává naději pro přicházející dny. Za staršovstvo Kamil Vystavěl, farář Radek Bedřich, kurátor
 
Celý příspěvek

Brigáda v Lipové

Vážení členové a přátelé evangelického sboru, v podlaze evangelického kostela v Lipové se objevila dřevokazná houba. V souvislosti s tím se chystá brigáda, při níž bude odkopána část půdy pod podlahou a místo ní bude pod úroveň podlahy ukládán štěrk. Brigáda se koná v sobotu 15. srpna od 8:30 h . Pro případ, že by se nezvládly vykonat potřebné práce, další brigáda se plánuje na sobotu 29. srpna. Budeme vděční za každého, kdo přiloží ruku k dílu! Kdo má k dispozici příhodné nářadí (lopata, rýč, krumpáč apod.), případně stavební kolečka, určitě se tyto věci využijí. Pro společnou cestu do Lipové a další informace volejte na 775 025 617, či pište na kamil.vystavel@evangnet.cz . Děkujeme! Za staršovstvo sboru Kamil Vystavěl, farář
 
Celý příspěvek

Koncert v Lipové

V sobotu 25. července v evangelickém kostele v Lipové od 17 h se uskuteční koncert amatérského smyčcového souboru čítajícího šest hudebnic a hudebníků. Koncertem se uzavírá jejich několikadenní soustředění. K poslechu je zvána veřejnost nejen z Lipové. Výtěžek z koncertu bude použit na úhradu nákladů spojených s opravou podlahy lipovského kostela. Tentýž soubor doprovodí nedělní ranní evangelickou bohoslužbu 26. července v Lipové, začátek v 8 h.
 
Celý příspěvek

Sbírka na podporu vyplavených obyvatel Šumvaldu

Milí členové a přátelé sboru, staršovstvo na mimořádné schůzce v neděli 21.6. rozhodlo uspořádat sbírku na pomoc zasaženým povodní na Olomoucku. Vyzvala k ní Diakonie ČCE, která také díky dobrovolníkům pomáhá odstraňovat následky záplav, které zasáhly přes 200 domů v obci Šumvaldu. Další informace o povodních naleznete na webu Diakonie ČCE . Staršovstvo již zaslalo na povodňový účet 5000 Kč. Vše, co bude ve sbírce vybráno nad tuto sumu, bude zasláno později. Příspěvky na povodní zasažené je možno předávat v Prostějově Marcele Kottové, do pokladničky k tomu určené, případně na sborový účet 162 282 485 / 0300 (ČSOB). Sbírku budeme konat do konce července. Za staršovstvo K. Vystavěl, D. Ryšavý
 
Celý příspěvek

Vyhlížím duhu

Ekumenická bohoslužba - husitský kostel v Drahotuších Čtvrtek 2.června 2020 v 17 hodin - jste srdečně zváni!
 
Celý příspěvek

Ekumenická bohoslužba v Drahotuších

Ekumenická bohoslužba - husitský kostel v Drahotuších Čtvrtek 2.června 2020 v 17 hodin - jste srdečně zváni!
 
Celý příspěvek

Sborový dopis – Červen 2020

Sborový dopis za červen 2020, ve formátu *.PDF můžete najít zde:
 
Celý příspěvek

Hledají se dobrovolníci na pomoc zasaženým povodněmi

Diakonie ČCE zřídila humanitární základnu na pomoc lidem v Šumvaldu, které zasáhly bleskové povodně. Dobrovolníci dostanou ubytování, stravu, potřebné vybavení i hygienické zázemí tak, aby mohli účinně a bezpečně pomáhat v domácnostech s odklízením bahna, nepořádku, poškozeného vybavení apod. Další informace na www.povodne.diakonie.cz Formulář pro dobrovolníky: https://povodne.diakonie.cz/povodne-olomoucko-2020
 
Celý příspěvek