Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

Sk 20,28 (Velký pátek 2022)

16. 4. 2022

Sk 20,28 Milé sestry, milí bratři, apoštol Pavel, když se loučí s Efezskými křesťany, svolá k sobě presbytery tohoto sboru a uděluje jim poslední pokyny pro jejich službu. A mimo jiné jim říká, že jsou pastýři Boží církve, kterou si Bůh získal svou vlastní krví. V některých pozdějších rukopisech najdeme doplnění, ve kterém se uvádí, že Bůh si získal církev krví vlastního Syna. Ale ten původní text je pozoruhodný právě tím, že tu krev vztahuje přímo k Bohu. Tak to uvádí i kraličtí: „Církev Boží,...
 

1Kor 15,35-44 (Zmrtvýchvstání Páně 2022)

16. 4. 2022

1Kor 15,35-44; první čtení L 24,1-12 Milí bratři a sestry, dnes slavíme zmrtvýchvstání našeho Pána Ježíše Krista. Je to pro nás velmi nadějná událost, protože „Kristus byl vzkříšen jako první z těch, kdo zesnuli.“ (1Kor 15,20). „V Kristu všichni dojdou života.“ (v. 22). Ježíšovo vzkříšení nám odhaluje, že povstání do nového života se týká i každého z nás. Apoštol Pavel se zde snaží čtenářům svého listu tělesné vzkříšení nějak názorně přiblížit. Snaží se zde odpovědět na otázku:...
 

Pašijové čtení z Evangelia podle Jana - 14. 4. 18.00

12. 4. 2022

Srdečně Vás zveme na Pašijové čtení z Evangelia podle Jana, ev. kostel v Proseči,  14.4.2022, 18:00:   1 - Arvo Pärt: Berliner Messe - Kyrie (Pane, smiluj se) J 13, 1-20 J 13, 21-38   2 - Arvo Pärt: Missa Syllabica - Kyrie  J 18, 1-27 J 18, 28-40   3 - Arvo Pärt: Missa Syllabica - Agnus Dei  Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,  miserere nobis. Agnus...
 

Společná pouť do Budislavi - 18. 4.

9. 4. 2022

Milí přátelé,  pojďte s námi do budislavského kostelíku Boží lásky oslavit vzkříšení našeho Pána. Vycházet budeme z Proseče náměstí ve 13.00,  bohoslužba v Budislavi bude ve 14.30. (popř. bus ve 13.48 z Proseče – 13.54 Budislav pošta; zpět 16.02 – 16.12) Srdečně zve Lukáš
 

J 12,1-8 (Květná neděle 2022)

9. 4. 2022

J 12,1-8 Milí bratři a sestry, o Květné neděli si zpravidla připomínáme Ježíšův vjezd do Jeruzaléma. Dnes jsem k našemu zamyšlení vybral událost, která podle Janova evangelia Ježíšovu vjezdu do Jeruzaléma předchází. Už tady, v Betanii, ve vesnici kousek od Jeruzaléma se totiž objevuje určité napětí a nepochopení, které pak provází celé pašijové dění. Ježíš spolu s učedníky večeří u Marty, Marie a Lazara. Nejde ještě o poslední večeři, kterou bude za několik dní Ježíš slavit se svými učedníky v...
 

Kázání z 6. března 2022

29. 3. 2022

Kázání Marka Vanči z 6. března 2022 v Chotěboři a Krucemburku I.čtení: Ž 14 II.čtení: Iz 40, 27-31
 

Kázání z 13. března 2022

29. 3. 2022

Kázání Marka Vanči z 13. března 2022 v Krucemburku I.čtení: Lk 17, 11-19 II.čtení: 1.Te 5, 16-18
 

Kázání z 20. března 2022

29. 3. 2022

Kázání Marka Vanči z 20. března 2022 v Chotěboři a Krucemburku I.čtení: 1. Kor 15, 45-50 II.čtení: Ž 9, 18-21
 

Ž 42 a 43

26. 3. 2022

Ž 42 a 43 Milí bratři a sestry, autor tohoto žalmu se cítil být daleko od Boha, daleko od Boží tváře, která znázorňuje Boží vlídné přijetí, po kterém žalmista touží. Zažívá to, že Bůh mu v jeho trápení nepomáhá. Otázka jeho nepřátel – „Kde je tvůj Bůh?“ (v. 4 a 11) – které musí žalmista neustále čelit, je pro něj velmi palčivá. Tato otázka vlastně vyjadřuje: Tvůj Bůh není, nezachrání tě, nepomůže ti. Nemáš žádného Boha, který by se tě zastal. Tvoje víra je pošetilá, marná, nesmyslná. Tato...
 

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2022

19. 3. 2022

„Panovník Hospodin mi dal jazyk učedníků, abych uměl zemdleného podpírat slovem. On mě probouzí každého jitra, probouzí mi uši, abych slyšel jako učedníci. Panovník Hospodin mi otevřel uši a já nevzdoruji ani neuhýbám nazpět. Nastavuji záda těm, kteří mě bijí, a své líce těm, kdo rvou mé vousy, neukrývám svou tvář před potupami a popliváním. Panovník Hospodin je moje pomoc, proto nemohu být potupen, proto tvář svou nastavuji … a vím, že nebudu zahanben.“ (Iz 50,4-7) U proroka Izajáše čteme o...
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »