Jdi na obsah Jdi na menu

Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

Dt 5,22-29

21. 5. 2019

Dt 5,22-29 Milí bratři a sestry, biblický oddíl, jehož některé motivy bych chtěl spolu s vámi v dnešním kázání promýšlet, navazuje na slova Desatera. Desatero jsou slova, která Hospodin mluvil k celému shromáždění Božího lidu. Nebyla to slova, která by slyšel jen Mojžíš a měl je potom vyřídit celé pospolitosti. Tato slova slyšeli bezprostředně všichni Izraelci a už tím jsou výjimečná. Bůh už nikdy takto nemluvil. Tak lze rozumět tomu, co ekumenický překlad vyjadřuje tím, že Hospodin „víc...
 
Celý příspěvek

Gn 12,1-5

21. 5. 2019

Gn 12,1-5; první čtení Ř 4,13-17 Milí bratři a sestry, tímto oddílem začíná Abramův příběh a tím i příběh Božího lidu. Abrama Bůh později přejmenuje na Abrahama, zvětší tak v hebrejštině jeho jméno o jedno písmeno, což je někdy vykládáno jako jedna z rovin naplnění toho, že Bůh učiní jeho jméno velikým (Gn 12,2). Text o povolání Abrama neuvádí, proč si Bůh vybral a oslovil právě tohoto člověka. Neříká se zde nic o Abramově spravedlnosti nebo bezúhonnosti, nic z toho, co bylo před tím řečeno o...
 
Celý příspěvek

Biblická studna na TV Noe (s Lukášem Klímou)

21. 5. 2019

http://www.tvnoe.cz/porad/24656-biblicka-studna?fbclid=IwAR0qutaZLnIcGjE7JZbI3vqpeKtKgMUD1l8MPNAowCaFrXNNWG5vP6bflAg
 
Celý příspěvek

Ž 16,8-11 (Slavnost vzkříšení)

21. 4. 2019

Ž 16,8-11; první čtení Sk 2,22-32 Milí BaS, slova tohoto žalmu cituje apoštol Petr jako starozákonní předpověď na Kristovo vzkříšení, které dnes slavíme. Autora tohoto žalmu, krále Davida, považuje Petr za proroka, který viděl do budoucnosti a když tedy David mluvil o tom, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach, tak to nejsou slova o něm samém, ale o jeho potomku, který bude králem na věky, tedy o Kristu. Tato raně-křesťanská žalmová interpretace nás zve k tomu, abychom se...
 
Celý příspěvek

Job 19,25 (pondělí velikonoční)

21. 4. 2019

Job 19,25 Milí BaS, milí přátelé, Jobova výpověď: „Já vím, že můj Vykupitel je živ...“ zní podobně jako naše velikonoční vyznání. Ježíš Kristus se v knize Janova Zjevení představuje takto: „Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ (Zj 1,18). „Já jsem živ na věky věků.“ Jako by se ozvěna těchto slov vzkříšeného Krista ozývala v tom, co dávno před tím řekl Job: „Já vím, že můj Vykupitel je živ...“ Je to silná osobní výpověď....
 
Celý příspěvek

Ekumenická pouť do Budislavi - 22.4.

21. 4. 2019

Milí (vzkříšení) přátelé, srdečně zveme na tradiční ekumenickou pouť do Budislavi. Sraz: na velikonoční pondělí ve 13 h. na prosečském náměstí u kostela sv. Mikuláše Ve 14.30 se sejdeme v kapli Boží lásky k bohoslužbě. Káže ev. farář Lukáš Klíma. Pozor, autobus do Proseče v 16 h. byl ZRUŠEN! Kontakt na organizátory: 608 054 457
 
Celý příspěvek

J 3,14.15; první čtení: Fil 2,5-11 (Velký pátek)

17. 4. 2019

J 3,14.15; první čtení: Fil 2,5-11 Milí BaS, milé děti, možná někteří znáte písničku Svatopluka Karáska, která se jmenuje Návštěva v pekle. Ozývají se v ní Ježíšova pomyslná slova: „Říkaj, že jak jsem z kříže sestoupil, že prej jsem na nebe vystoupil. To však není pravda, já nešel k Otci nahoru. Já z pekelný brány šel napřed svrhnout závoru.“ Ježíšův sestup od Boha, který započal už jeho narozením, tím, že se stal člověkem, pokračoval v tom, že se stal služebníkem, člověkem poníženým, dokonce...
 
Celý příspěvek

Iz 50,1–2a.4–5

12. 4. 2019

Iz 50,1–2a.4–5; první čtení J 6,41–48 Milí BaS, myslím, že každý zná chvíle, kdy v našich blízkých vztazích něco nefunguje, kdy je v komunikaci s našimi blízkými něco narušené. Kdy nás napadá nějaká výčitka, která se nám vrací, kdy máme pocit křivdy, přes který se nedokážeme dostat. A to překáží ve vztahu, v důvěře, v blízkosti. Z mezilidských vztahů si to dokážeme dobře představit, a proto můžeme porozumět i tomu, co se odehrávalo mezi Bohem a jeho lidem v době, do které píše prorok Izajáš...
 
Celý příspěvek

Za 9,9-12 (Květná neděle)

12. 4. 2019

Za 9,9-12; první čtení J 12,12-12   Milí BaS, prorokova výzva k radosti: „rozjásej se... propukni v hlahol“, tato výzva se naplnila několik dní před velikonocemi roku 30 našeho letopočtu, když Ježíš z Nazareta vjížděl do Jeruzaléma na oslu a lidé jej radostně vítali jako svého přicházejícího krále. Prorok Zacharjáš uvádí po této výzvě k radosti několik důvodů, proč se má Boží lid takto rozjásat. Pojďme sledovat tyto důvody a přemýšlet o tom, jestli to můžou být nějakým způsobem důvody pro...
 
Celý příspěvek

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2019

21. 3. 2019

Zamyšlení k Velikonocům Když vytrváte, získáte své životy. (Lukáš 21,19) Jiný překlad tohoto verše by mohl znít takto: „Ve své trpělivosti získáte své duše.“ Trpělivost se sebou samým, s lidmi kolem nás, s neuspokojivým stavem společnosti, sboru, církve... Trpělivost v trápení, trpělivost s Bohem, který nejedná podle našich představ... Někdy je tak těžké být trpělivý. Vytrvat v dobrém, vytrvat ve víře, uchovat si naději, nenechat se odradit, znechutit. Trpělivost nebo vytrvalost souvisí s...
 
Celý příspěvek