Jdi na obsah Jdi na menu

Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

Ž 42 a 43

8. 9. 2019

Ž 42 a 43 Milí bratři a sestry, kniha Žalmů je pokladem, ve kterém je koncentrovaná a jedinečným způsobem vyjádřená biblická zbožnost. Niterná vroucnost a touha po Bohu. Žalmy 42 a 43, které společně tvoří jeden celek, jsou toho dobrou ukázkou. Tento dvoj-žalm je známý především svým počátečním obrazem: „Jako laň dychtí po bystré vodě, tak dychtí duše má po tobě, Bože.“ (v. 2). Tento žalm je jediný, který začíná přirovnáním. Duše modlícího se člověka, tzn. člověk ve své touze po Bohu, je...
 
Celý příspěvek

Ex 20,1-3

1. 9. 2019

Ex 20,1-3 Děti, jednou z důležitých věcí, které se učíte ve škole, je psaní. Komu psaní šlo? A komu dělá potíže? Už v první třídě se většina dětí naučí číst i psát všechna písmenka a můžou si všechno přečíst i napsat. Já si z dětství pamatuju knížku o zvířatech, která se jmenovala „Od agamy po žraloka“. Zvířata v této knížce byla uvedena v abecedním pořadí podle svého názvu. Jako první zvíře byla agama, protože začínala na písmenko „a“. A poslední zvíře byl žralok, protože začínal na písmenko...
 
Celý příspěvek

Sd 6,1-10

6. 7. 2019

Sd 6,1-10 Milí bratři a sestry, v knize Soudců nacházíme cyklus, který se stále opakuje. Izraelci se dopouští toho, co je zlé v očích Hospodinových, Bůh na to reaguje tak, že je vydává do rukou jejich nepřátel, Izraelci trpí útiskem a volají k Bohu. Bůh jim posílá vysvoboditele, nějakého soudce nebo soudkyni, kteří je zachrání a Izrael pak žije nějakou dobu v pokoji. Ovšem po nějakém čase se všechno opět opakuje. Z určitého úhlu pohledu je to děsivý obraz lidské nenapravitelnosti. Ale z jiného...
 
Celý příspěvek

L 14,15-24

27. 6. 2019

L 14,15-24 Milí bratři a sestry, biblický oddíl stanovený na dnešní neděli z Lukášova evangelia, je podobenstvím o Božím království, které vyjadřuje Boží touhu po tom, „aby se jeho dům naplnil“, řečeno slovy tohoto podobenství. Boží království má být plné, není jen pro hrstku vyvolených. Bůh stojí o společenství s mnoha lidmi. Už to, že jde o velkou hostinu a těch, kteří jsou pozvaní je mnoho, ukazuje tímto směrem. Není to záležitost nějaké úzké elity, v Božím království je tolik místa, že je...
 
Celý příspěvek

Dt 31,16–18

22. 6. 2019

Dt 31,16–18 Milí bratři a sestry, minulý týden byla neděle Boží Trojice a přemýšleli jsme spolu o tom, jak se Bůh dává poznat. Jak rozmanitým a podivuhodným způsobem se zjevuje. Dneska bych s vámi chtěl přemýšlet o opačném tématu, které mě už dlouho zaměstnává. Je to téma Boží skrytosti. V dnešním úvodním textu z Dt 31. kap. jsme četli, že důsledkem porušení smlouvy, kterého se Boží lid dopustí, bude vzplanutí Hospodinova hněvu. Tak to zaznělo v Dt už víckrát (např. 29,25–29). Hospodinův hněv...
 
Celý příspěvek

Dt 5,22-29

21. 5. 2019

Dt 5,22-29 Milí bratři a sestry, biblický oddíl, jehož některé motivy bych chtěl spolu s vámi v dnešním kázání promýšlet, navazuje na slova Desatera. Desatero jsou slova, která Hospodin mluvil k celému shromáždění Božího lidu. Nebyla to slova, která by slyšel jen Mojžíš a měl je potom vyřídit celé pospolitosti. Tato slova slyšeli bezprostředně všichni Izraelci a už tím jsou výjimečná. Bůh už nikdy takto nemluvil. Tak lze rozumět tomu, co ekumenický překlad vyjadřuje tím, že Hospodin „víc...
 
Celý příspěvek

Gn 12,1-5

21. 5. 2019

Gn 12,1-5; první čtení Ř 4,13-17 Milí bratři a sestry, tímto oddílem začíná Abramův příběh a tím i příběh Božího lidu. Abrama Bůh později přejmenuje na Abrahama, zvětší tak v hebrejštině jeho jméno o jedno písmeno, což je někdy vykládáno jako jedna z rovin naplnění toho, že Bůh učiní jeho jméno velikým (Gn 12,2). Text o povolání Abrama neuvádí, proč si Bůh vybral a oslovil právě tohoto člověka. Neříká se zde nic o Abramově spravedlnosti nebo bezúhonnosti, nic z toho, co bylo před tím řečeno o...
 
Celý příspěvek

Biblická studna na TV Noe (s Lukášem Klímou)

21. 5. 2019

http://www.tvnoe.cz/porad/24656-biblicka-studna?fbclid=IwAR0qutaZLnIcGjE7JZbI3vqpeKtKgMUD1l8MPNAowCaFrXNNWG5vP6bflAg
 
Celý příspěvek

Ž 16,8-11 (Slavnost vzkříšení)

21. 4. 2019

Ž 16,8-11; první čtení Sk 2,22-32 Milí BaS, slova tohoto žalmu cituje apoštol Petr jako starozákonní předpověď na Kristovo vzkříšení, které dnes slavíme. Autora tohoto žalmu, krále Davida, považuje Petr za proroka, který viděl do budoucnosti a když tedy David mluvil o tom, že nezůstane v říši smrti a jeho tělo se nerozpadne v prach, tak to nejsou slova o něm samém, ale o jeho potomku, který bude králem na věky, tedy o Kristu. Tato raně-křesťanská žalmová interpretace nás zve k tomu, abychom se...
 
Celý příspěvek

Job 19,25 (pondělí velikonoční)

21. 4. 2019

Job 19,25 Milí BaS, milí přátelé, Jobova výpověď: „Já vím, že můj Vykupitel je živ...“ zní podobně jako naše velikonoční vyznání. Ježíš Kristus se v knize Janova Zjevení představuje takto: „Já jsem první i poslední, ten živý; byl jsem mrtev - a hle, živ jsem na věky věků. Mám klíče od smrti i hrobu.“ (Zj 1,18). „Já jsem živ na věky věků.“ Jako by se ozvěna těchto slov vzkříšeného Krista ozývala v tom, co dávno před tím řekl Job: „Já vím, že můj Vykupitel je živ...“ Je to silná osobní výpověď....
 
Celý příspěvek