Jdi na obsah Jdi na menu
 


Poličský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Borová u Poličky
  • Hlinsko
  • Jimramov
  • Krouna
  • Krucemburk
  • Proseč u Skutče
  • Raná u Hlinska
 

Příspěvky

Ga 5,22.23 (Svatodušní neděle 2023)

28. 5. 2023

Ga 5,22.23 Milí bratři a sestry, dneska je svatodušní neděle, a proto budeme společně přemýšlet o působení Ducha Svatého. V pondělí na náboženství jsem se ptal dětí, podle čeho je možné poznat, že Bůh je. Měl jsem k tomu připravený příběh, ve kterém se jednoho kluka, který chodí s rodinou do kostela, na to zeptá jeho kamarád. „Podle čeho je možné poznat, že je Bůh?“ A ten kluk, co chodí do kostela, na to odpovídá tak, že se to dá poznat podle toho, co Bůh dělá. „No a co teda Bůh...
 

Synod ČCE v Praze

28. 5. 2023

Probíhá 36. synod ČCE ...
 

Svatodušní sbírka na Domov Pomněnka (Diakonie ČCE Nové Město na Moravě)

21. 5. 2023

Sbírka na stavbu Domova Pomněnka pro lidi s Alzhemerovou chorobou O Pomněnce
 

Fp 2,5-11

21. 5. 2023

Fp 2,5-11 Milí bratři a sestry, ve čtvrtek byla slavnost Kristova nanebevstoupení, proto se k této události vrátím ještě v dnešním kázání. Hlavní linie Kristova života, jeho sestup a výstup, je stručně a výstižně zachycena v oslavné básni, kterou jsme slyšeli. V první části této básně je představeno Kristovo smýšlení, které se vyznačuje velkou pokorou, schopní přijmout velké sebe-ponížení. Ve druhé části je potom uvedena Boží reakce na to, co Kristus podstoupil. Touto Boží...
 

Ez 47,1-12; první čtení J 21,1-14

22. 4. 2023

Ez 47,1-12; první čtení J 21,1-14 Milí bratři a sestry, jsme ve velikonoční době, v době mezi Ježíšovým vzkříšením a jeho nanebevstoupením. Je to doba, kdy se Ježíš během 40 dní setkával s učedníky a dával se jim poznat. Proměňoval jejich zklamání a obavy a z učedníků se stávali apoštolové. Třetí Ježíšovo zjevení učedníkům bylo u jezera a nastalo po jejich neúspěšném rybolovu. Z tohoto rybolovu se díky Ježíšovu slovu, které učedníci poslechli, stal rybolov naprosto...
 

Sk 2,22-32; první čtení Ž 16,5-11 (vzkříšení)

8. 4. 2023

Sk 2,22-32; první čtení Ž 16,5-11 „Nezanecháš mě v říši smrti a nedopustíš, aby se tvůj Svatý rozpadl v prach.“ Apoštol Petr cituje tato slova, která jsou součástí šestnáctého žalmu, a káže na ně. Je to jeho první veřejné kázání, které pronáší padesátý den po Ježíšově zmrtvýchvstání. A na základě tohoto kázání tehdy uvěřilo a přidalo se k apoštolům na tři tisíce lidí. Během těch padesáti dní mezi Ježíšovým vzkříšením a tímto Petrovým kázáním nastal ve skupině Ježíšových učedníků...
 

Ž 22,2.8–23.31 (Velký pátek)

7. 4. 2023

Ž 22,2.8–23.31 Žalm 22 je přítomný v evangelijním podání o Ježíšově smrti v různých podobách. V Matoušově a Markově evangeliu (Mt 27,35 a Mk 15,24) je zmínka o tom, že římští vojáci, poté, co Ježíše ukřižovali, si losem rozdělovali jeho šaty. To je narážka na to, že příběh Ježíšova ukřižování se dostává do literárního rámce žalmu 22, kde se také píše o dělení šatů a losování (v. 19). To hlavní je ale v evangelijním příběhu o kousek dál. Je to Ježíšovo zvolání z kříže: „Bože můj, Bože...
 

Sborový dopis Českobratrské církve evangelické v Proseči – jaro 2023

1. 4. 2023

Jedenáct apoštolů se pak odebralo do Galileje, na horu, kterou jim Ježíš určil. Spatřili ho a klaněli se mu; ale někteří pochybovali. Ježíš přistoupil a řekl jim: „Je mi dána veškerá moc na nebi i na zemi.“ (Matouš 28,16–18) Milé sestry a milí bratři,  o Velikonocích slavíme a znovu pro sebe promýšlíme základní událost, kterou pro naši víru představuje vzkříšení Ježíše. Biblická svědectví o „setkáních se vzkříšeným“ naznačují, že ti, kdo se setkali po Velikonocích s Ježíšem, věděli,...
 

Malá pouť do Budislavi na velikonoční pondělí 10. 4.

1. 4. 2023

Milí přátelé,  pojďte s námi 10. 4. na velikonoční pondělí  do budislavského kostelíku Boží lásky oslavit vzkříšení našeho Pána. Vycházet budeme z Proseče náměstí u kostela ve 13.00, bohoslužba v Budislavi bude ve 14.30.   Popř. bus ve 13.46 z Proseče – 13.52 Budislav pošta; zpět busem v 16.01 – 16.10)  
 

2. 4. začátek v 10.00

1. 4. 2023

Pozor, na Květnou neděli bude bohoslužba začínat v 10.00! Přijedou nám zahrát studenti Evangelické konzervatoře ... Vystoupení-konzervatoristů.docx (1262154)
 

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10

následující »