Jdi na obsah Jdi na menu

Vítejte všichni, kdo toužíte po svobodné diskusi o duchovních otázkách v konkrétní životní souvislosti. Po diskusi, která by byla otevřená, do hloubek směřující, odvážná, bez dogmatismu.

K rubrikám:  Otázka „k čemu je víra?“ je míněna nanejvýš široce, aby se do ní věšlo nejrůznější tázání a hledání. Kritická rubrika Poměry v církvi se vztahuje především k Českobratrské církvi evangelické (ČCE), ale nemusí se na ni omezovat.

Technická poznámka:  Nejsnáze se můžete vyjadřovat ke zveřejněným příspěvkům. Chcete-li zveřejnit vlastní příspěvek, zašlete jej prosím na adresu jirhobTAMTENZNAKseznam.cz.

Pro ty, kdo se ztrácejí v diskusních příspěvcích:  Reakce na jednotlivé články se řadí za sebou odzadu, takže nejblíže článku je nejčerstvější diskusní příspěvek. Reakce na takový diskusní příspěvek se pak řadí naopak odshora dolů, odsazeně a s "Re:" v nadpisu.

A na závěr: komu že patří tyto stránky? Těm, kdo na ně přispívají,  a těm, kdo v  nich nacházejí prospěch, takže uzavřená definice v tomto punktu neexistuje. Nikdo tu nemá patent na rozum, ani poslední slovo.

 

Kazatelské chyby

Poznámky k otázkám homiletickým. Ver. 1.2.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Duchovní praxe | 9 Komentářů:

Bořivoj jako zosobnění české státnosti?

Úvaha o 30. červenci, vzniku českého státu a státní církvi.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Společnost | 1 Komentářů:

Sloup smíření jako symbol nesmíření

Mariánský sloup se vesele na Staroměstském náměstí dostavuje a stále dokola jeho zastánci opakují, že to má být sloup smíření. Jak k tomuto smíření má dojít? Kdo je reálně provede? Není slovo smíření ale jen mlhou iluze? Pokusme se nad tím zamyslet. O sloup jako takový nám přitom tolik nepůjde, jako o to slovo smíření, které se s ním kdovíproč spojuje. Toho slova se dovolává mimo jiné historik Petr Zemek ve své úvaze „Sloup smíření“ ze 7.5., v němž polemizuje s článkem historičky Edity Štěříkové „Sloup národní tragédie a křesťanské hanby“ z 27. 4. Jeho autorka pak ještě reagovala na Zemkovu úvahu polemikou „Ferdinandův sloup - symbol smíření?“ z 12.5. Tuto polemiku nemám chuť dál rozšiřovat, spíš bych se rád pustil za otázkou smíření. V den, kdy byl sloup vztyčen a na něj byla postavena socha Marie, vydal tuto úvahu Christnet pod titulem „Úvaha spíš o smíření než o sloupu“. Paralelní vydání mi přijde dobrá věc.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Společnost | 7 Komentářů:

Bohoslužby za svítání

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Duchovní praxe | 1 Komentářů:

Úvaha velkopáteční

Úvaha o tématu, které je vhodné si připomínat každý pátek.
Náčrt k otázce smyslu spasitelovy smrti na kříži. K diskusi, přemýšlení a rozpracování.  Ver. 1.3

 
Celý příspěvek
| Rubrika: K čemu je víra? | 8 Komentářů:

Homile na text Ez 18,1–27

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Duchovní praxe | 0 Komentářů:

M. Rejchrt: Dopis příteli ohledně tzv. mariánského sloupu v Praze

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Společnost | 1 Komentářů:

Kapitolky o víře IV. Zkusme o víře filosofovat

Filosofovat o víře? A proč vlastně? Na jedné straně je tak možné se osvobodit od dogmatismu, to jest od direktivnosti a od lpění na liteře křesťanské nauky. Na straně druhé je tak možné se vymaňovat z nejrůznějších nedorozumění. Některá nedorozumění jsou i na straně filosofie, a to tam, kde sice filosofové rádi mluví o víře, ale obsah tohoto povýtce náboženského pojmu neznají, protože náboženství nestudovali. Jak jinak ale taková nedorozumění čeřit než pomocí filosofie? Myslím tím takové filosofie, která se pojmu víry snaží rozumět a nejen jej používat. Měla by mu přitom rozumět s ohledem na zdroje, z nichž si jej vypůjčuje. K tomu všem poskytujeme pouhé náčrty, protože celá oblast je velmi rozsáhlá.

K dřívějším dílům této řady srv.

 

I. Přemýšlíte o víře?
II. K hebrejské víře
III. K proměnám pochopení víry

 
Celý příspěvek
| Rubrika: K čemu je víra? | 4 Komentářů:

Recenze homilie na text Mt 5,1-3

Už dlouhý čas jsem žádnou recenzi kázání nenapsal. Když tu si na to kdosi vzpomněl, a pak k tomu ten kdosi připodotkl, že napsat takovou recenzi je těžší než napsat kázání. A tak jsem si vybral k recenzování homilii od autora, na němž bych si rozhodně nechtěl "smlsávat", homilii, která mi nějakou práci dá... (Pro každý případ si dovolím upozornit, že homilie má písmo tyrkysové barvy, zatímco recenzní poznámky jsou červeně.)

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Recenze kázání | 1 Komentářů:

Libická vánoční hra z počátku tisíciletí

Konverzačka z libické vánoční hry, kterou libické děti předváděly v evangelickém kostele na Štědrý den ráno. Skromné technické podmínky nedovolily mi tehdy delší a kvalitnější záznam. Scénář mám někde schovaný.
 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Drobnosti | 0 Komentářů:

Pili jste někdy farizeje?

Příspěvek ke křesťanským dějinám alkoholu

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Drobnosti | 0 Komentářů:

Bezkonfesijní vyznavačství

Již tiskem vyšlý náčrt. Ničeho více nejsem v tuto chvíli mocen, i když téma by si zasloužilo důslednějšího zkoumání - s ohledem na zatíženost konfesionalismem a na nedostatek vyznavačství.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Poměry v církvi | 1 Komentářů:

aw: Biblí s Janem Balabánem: výpisky a poznámky

Náčrtovité výpisky z díla Jana Balabána - z prvního dílu jeho Sebraných spisů. Redakce děkuje jejich pořizovateli.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Balabaniana | 0 Komentářů:

Demonstrace jako duchovní cvičení?

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Společnost

Dopis Jana Balabána Milanu Balabánovi

Z fakultního šuplíku Milana Balabána. Dopis, který mu jeho synovec a spisovatel Jan Balabán (29. 1. 1961 – 23. 4. 2010) napsal nedlouho před svým úmrtím.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Balabaniana | 1 Komentářů:

Kapitolky o víře III. K proměnám pochopení víry

Jsme si opravdu jisti, že víra dnes znamená totéž co před 2 000 lety, že se nemění? Víra ale není Bůh. Stejně jako dávno již nejíme obvykle rukama, ale příborem... Proto také nejsme kulturně zajedno s mysliteli prvních staletí. Měli bychom rozlišovat, co je zastaralé a co je starobylé.  Někdy tolik lpíme na zastaralém - a jindy se ofrňujeme nad tím, co je starobylé, i když třeba kdovíjakcenné...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: K čemu je víra? | 0 Komentářů:

Z Boratína do Přelouče - Milan Balabán (3. 9. 1929 – 4. 1. 2019)

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Balabaniana | 0 Komentářů:

Opravdu reformanda?

Recenze prezentace strategického plánu ČCE 1.2.2019. Nečiní si nárok na úplnost ani dokonalost. Jen počítá s tím, že každý pacient potřebuje léčbu na základě stanovené diagnózy. Nemůžeme samozřejmě spiritisticky vyvolávat Ježíšova ducha, aby nám jako jinak slavný lékař duší diagnózu ČCE poskytl. Můžeme se však pokoušet tázat a zkoumat - až vzhledem k tomu je možná odpovídající léčba. Diagnózy vážné nemoci se sice lidé často bojí, ale diagnózy v duchovních otázkách se nemusí děsit nikdo, kdo pevně věří v toho nejvlastnějšího Léčitele.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Poměry v církvi | 5 Komentářů:

Toleranční modlitebny v kraji středočeském

Několik recenzních poznámek k souboru pohlednic vyobrazující středočeské toleranční modlitebny.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Anotace, recenze | 0 Komentářů:

Recenze Jana Kranáta o knize "Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami II.: Náboženskofilosofické konfrontace"

Recenze 2. dílu mé knihy "Myšlenkově schůdné cesty mezi Jeruzalémem a Athénami" (Ústí n. L. 2017, vytištěna však koncem roku 2018) od Jana Kranáta. Obsah je k nahlédnutí zde. Kniha je ke koupi zde. Čtenářům budu vděčný za přečtení.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Anotace, recenze | 0 Komentářů:

K pohledu mladé bohemistky na Evangelickou církev

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Poměry v církvi | 0 Komentářů:

Miloš Rejchrt: Otevřený dopis církevnímu představiteli ohledně Istanbulské úmluvy

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Společnost | 4 Komentářů:

Prozíravá nepoctivost?

K výkladu podobenství z Evangelia podle Lukáše 16,1-8a, nezcela přesně nazývaného "Podobenství o nepoctivém správci."

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 2 Komentářů:

Kapitolky o víře II. K hebrejské víře

Přemýšlíte o víře? Nebo alespoň chcete přemýšlet? A to aspoň trochu hlouběji a "nedogmaticky"? Co takhle propojit studium bible s filosofií, která by se netvářila protinábožensky? Pokud je si kdo svou vírou jist, pokud se kdo domnívá, že v ní má jasno, tak pro něho následující úvahy určeny nejsou. Podle mého evangelijní víra je provázena vědomím nedověry, a tím otevřena něčemu dalšímu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: K čemu je víra? | 0 Komentářů:

Kapitolky o víře I.

Přemýšlíte o víře? Nebo alespoň chcete přemýšlet? A to aspoň trochu hlouběji a "nedogmaticky"? Co takhle propojit studium bible s filosofií, která by se netvářila protinábožensky? Pokud je si kdo svou vírou jist, pokud se kdo domnívá, že v ní má jasno, tak pro něho následující úvahy určeny nejsou. Podle mého evangelijní víra je provázena vědomím nedověry, a tím otevřena něčemu dalšímu...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: K čemu je víra? | 3 Komentářů: