Jdi na obsah Jdi na menu

Vítejte všichni, kdo toužíte po svobodné diskusi o duchovních otázkách v konkrétní životní souvislosti. Po diskusi, která by byla otevřená, do hloubek směřující, odvážná, bez dogmatismu.

K rubrikám:  Otázka „k čemu je víra?“ je míněna nanejvýš široce, aby se do ní věšlo nejrůznější tázání a hledání. Kritická rubrika Poměry v církvi se vztahuje především k Českobratrské církvi evangelické (ČCE), ale nemusí se na ni omezovat.

Technická poznámka:  Nejsnáze se můžete vyjadřovat ke zveřejněným příspěvkům. Chcete-li zveřejnit vlastní příspěvek, zašlete jej prosím na adresu jirhobTAMTENZNAKseznam.cz.

Pro ty, kdo se ztrácejí v diskusních příspěvcích:  Reakce na jednotlivé články se řadí za sebou odzadu, takže nejblíže článku je nejčerstvější diskusní příspěvek. Reakce na takový diskusní příspěvek se pak řadí naopak odshora dolů, odsazeně a s "Re:" v nadpisu.

A na závěr: komu že patří tyto stránky? Těm, kdo na ně přispívají,  a těm, kdo v  nich nacházejí prospěch, takže uzavřená definice v tomto punktu neexistuje. Nikdo tu nemá patent na rozum, ani poslední slovo.

 

Postní období bez půstu, slovo bez obsahu

Několik kritických poznámek k prázdnotě slova půst a k úvaze synodního seniora.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Duchovní praxe | 3 Komentářů:

Protestovat? Prosím, ne jalově!

K protestu „Křesťané proti kriminalizaci“

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Společnost | 0 Komentářů:

Finanční poradce 2: Analýza situace?

Jak to říkal apoštol Pavel? Všecko zkoumejte, dobrého se držte (1 Te 5,21e)? Zkoumat situaci je cesta, jak se poučit o realitě, jaká je. Záleží ovšem na tom, zda se někdo chce poučit a zda chce z poučení vyvodit užitek. Sám nechci poučovat církevní vedení, ale soudím, že by bylo dobré, kdyby se samo poučilo - a za tím účelem si obstaralo vhodné poradce. Zde se chceme jen zamyslet nad tím, proč by tak mělo učinit, a podnítit k úvahám o otázkách pro případné skutečné finanční poradce.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Poměry v církvi | 9 Komentářů:

Hledání vánočního tajemství

Krátká vánoční meditace.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Duchovní praxe | 3 Komentářů:

Finanční poradce 1: Čeho dosáhnout?

Evangelická církev by potřebovala kolektiv velmi kvalitních ekonomických poradců. Její způsoby financování se mi příliš nezamlouvají, jakoby styl z nouze ctnost. Ale nejsem ekonom, ani si netroufám hrát si na ekonoma. Jen mne napadají otázky, které mi připadají naléhavé a zčásti nekladené. Otázky nemusejí mít nutně formu tázací věty. Snad ale stačí je jen jako otázky označit. Nechci šířit nejisté teze. Ale jsem přesvědčen, že otázkami je třeba hýbat myšlením, a myšlením pak tím, co je nezbytné. Co je však nezbytné? Když jsou ekonomové, co si troufají mluvit do duchovních otázek, proč by nemohl někdo, kdo se pohybuje mezi religionistikou a filosofií, mít své poznámky k ekonomii? Pro začátek jedna ze zásadních otázek.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Poměry v církvi | 6 Komentářů:

Bílá hora v hlavě

Obecně vzato mě znedklidňuje nedostatek dějinného vědomí. Ale co to je, to by bylo na zcela zvláštní úvahu. Zkusme tomu porozumět alespoň pomocí otázky: Kým jsme vzhledem k tomu, odkud vycházíme? Historická věda tomu může pomoci, ale není to jejím cílem. Dějinné vědomí potřebuje dobrý "materiál", ale nemusí se namáhat s jeho zkoumáním. To by museli být všichni historiky. Cosi o dějinném vědomí vypovídá konkrétně i to, jak myšlenkově nakládáme či nenakládáme s bělohorskou bitvou, jejíž 400. jsme si nedávno připomínali. Několik podnětů k věci jsem ponasbíral, ale nejsem historik, a tak prosím v daném oboru vzdělanější, aby mě upozornili v případě nesrovnalostí. Popřípadě je opravím. A ještě na okraj - považuji bělohorskou bitvu za dobré téma pro naši dobu postkonfesionalistickou.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Dějiny | 1 Komentářů:

Ke kritice kritiky kritického stavu

...  a ke kampani „Hlavu vzhůru!“ Samozřejmě nejsem příznivce bezúčelné kritiky, ale především literární kritiky. A jí poučené snahy co nejlépe rozlišovat...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Poměry v církvi | 12 Komentářů:

Radujme se… až jednou…?


Kontrolní otázka: Nakolik je křesťanům víra k radosti? Přemýšlejme pořádněji o biblické radosti. Samozřejmě už přemýšlením lze k radosti dospět, ale požadovat to? Kdo se začne radovat, když mu řekneme: "Raduj se!"? A přece myslím, že lze vytvářet aspoň podmínky pro to, aby radost vznikala - a to ne z materiálních příčin.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Otvíráme bibli … | 6 Komentářů:

Kazatelské chyby

Poznámky k otázkám homiletickým. Ver. 1.2.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Duchovní praxe | 9 Komentářů:

Bořivoj jako zosobnění české státnosti?

Úvaha o 30. červenci, vzniku českého státu a státní církvi.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Společnost | 1 Komentářů:

Sloup smíření jako symbol nesmíření

Mariánský sloup se vesele na Staroměstském náměstí dostavuje a stále dokola jeho zastánci opakují, že to má být sloup smíření. Jak k tomuto smíření má dojít? Kdo je reálně provede? Není slovo smíření ale jen mlhou iluze? Pokusme se nad tím zamyslet. O sloup jako takový nám přitom tolik nepůjde, jako o to slovo smíření, které se s ním kdovíproč spojuje. Toho slova se dovolává mimo jiné historik Petr Zemek ve své úvaze „Sloup smíření“ ze 7.5., v němž polemizuje s článkem historičky Edity Štěříkové „Sloup národní tragédie a křesťanské hanby“ z 27. 4. Jeho autorka pak ještě reagovala na Zemkovu úvahu polemikou „Ferdinandův sloup - symbol smíření?“ z 12.5. Tuto polemiku nemám chuť dál rozšiřovat, spíš bych se rád pustil za otázkou smíření. V den, kdy byl sloup vztyčen a na něj byla postavena socha Marie, vydal tuto úvahu Christnet pod titulem „Úvaha spíš o smíření než o sloupu“. Paralelní vydání mi přijde dobrá věc.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Společnost | 7 Komentářů:

Bohoslužby za svítání

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Duchovní praxe | 1 Komentářů:

Úvaha velkopáteční

Úvaha o tématu, které je vhodné si připomínat každý pátek.
Náčrt k otázce smyslu spasitelovy smrti na kříži. K diskusi, přemýšlení a rozpracování.  Ver. 1.3

 
Celý příspěvek
| Rubrika: K čemu je víra? | 8 Komentářů:

Homile na text Ez 18,1–27

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Duchovní praxe | 0 Komentářů:

M. Rejchrt: Dopis příteli ohledně tzv. mariánského sloupu v Praze

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Společnost | 1 Komentářů:

Kapitolky o víře IV. Zkusme o víře filosofovat

Filosofovat o víře? A proč vlastně? Na jedné straně je tak možné se osvobodit od dogmatismu, to jest od direktivnosti a od lpění na liteře křesťanské nauky. Na straně druhé je tak možné se vymaňovat z nejrůznějších nedorozumění. Některá nedorozumění jsou i na straně filosofie, a to tam, kde sice filosofové rádi mluví o víře, ale obsah tohoto povýtce náboženského pojmu neznají, protože náboženství nestudovali. Jak jinak ale taková nedorozumění čeřit než pomocí filosofie? Myslím tím takové filosofie, která se pojmu víry snaží rozumět a nejen jej používat. Měla by mu přitom rozumět s ohledem na zdroje, z nichž si jej vypůjčuje. K tomu všem poskytujeme pouhé náčrty, protože celá oblast je velmi rozsáhlá.

K dřívějším dílům této řady srv.

 

I. Přemýšlíte o víře?
II. K hebrejské víře
III. K proměnám pochopení víry

 
Celý příspěvek
| Rubrika: K čemu je víra? | 4 Komentářů:

Recenze homilie na text Mt 5,1-3

Už dlouhý čas jsem žádnou recenzi kázání nenapsal. Když tu si na to kdosi vzpomněl, a pak k tomu ten kdosi připodotkl, že napsat takovou recenzi je těžší než napsat kázání. A tak jsem si vybral k recenzování homilii od autora, na němž bych si rozhodně nechtěl "smlsávat", homilii, která mi nějakou práci dá... (Pro každý případ si dovolím upozornit, že homilie má písmo tyrkysové barvy, zatímco recenzní poznámky jsou červeně.)

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Recenze kázání | 1 Komentářů:

Libická vánoční hra z počátku tisíciletí

Konverzačka z libické vánoční hry, kterou libické děti předváděly v evangelickém kostele na Štědrý den ráno. Skromné technické podmínky nedovolily mi tehdy delší a kvalitnější záznam. Scénář mám někde schovaný.
 

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Drobnosti | 0 Komentářů:

Pili jste někdy farizeje?

Příspěvek ke křesťanským dějinám alkoholu

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Drobnosti | 0 Komentářů:

Bezkonfesijní vyznavačství

Již tiskem vyšlý náčrt. Ničeho více nejsem v tuto chvíli mocen, i když téma by si zasloužilo důslednějšího zkoumání - s ohledem na zatíženost konfesionalismem a na nedostatek vyznavačství.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Poměry v církvi | 1 Komentářů:

aw: Biblí s Janem Balabánem: výpisky a poznámky

Náčrtovité výpisky z díla Jana Balabána - z prvního dílu jeho Sebraných spisů. Redakce děkuje jejich pořizovateli.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Balabaniana | 0 Komentářů:

Demonstrace jako duchovní cvičení?

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Společnost

Dopis Jana Balabána Milanu Balabánovi

Z fakultního šuplíku Milana Balabána. Dopis, který mu jeho synovec a spisovatel Jan Balabán (29. 1. 1961 – 23. 4. 2010) napsal nedlouho před svým úmrtím.

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Balabaniana | 1 Komentářů:

Kapitolky o víře III. K proměnám pochopení víry

Jsme si opravdu jisti, že víra dnes znamená totéž co před 2 000 lety, že se nemění? Víra ale není Bůh. Stejně jako dávno již nejíme obvykle rukama, ale příborem... Proto také nejsme kulturně zajedno s mysliteli prvních staletí. Měli bychom rozlišovat, co je zastaralé a co je starobylé.  Někdy tolik lpíme na zastaralém - a jindy se ofrňujeme nad tím, co je starobylé, i když třeba kdovíjakcenné...

 
Celý příspěvek
| Rubrika: K čemu je víra? | 0 Komentářů:

Z Boratína do Přelouče - Milan Balabán (3. 9. 1929 – 4. 1. 2019)

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Balabaniana | 0 Komentářů: