Jdi na obsah Jdi na menu
 


Vítejte všichni, kdo toužíte po svobodné diskusi o duchovních otázkách v konkrétní životní souvislosti. Po diskusi, která by byla otevřená, do hloubek směřující, odvážná, bez dogmatismu.

K rubrikám:  Otázka „k čemu je víra?“ je míněna nanejvýš široce, aby se do ní vešlo nejrůznější tázání a hledání. Kritická rubrika Poměry v církvi se vztahuje především k Českobratrské církvi evangelické (ČCE), ale nemusí se na ni omezovat.

Technická poznámka:  Nejsnáze se můžete vyjadřovat ke zveřejněným příspěvkům. Chcete-li zveřejnit vlastní příspěvek, zašlete jej prosím na adresu jirhobTAMTENZNAKseznam.cz.

Pro ty, kdo se ztrácejí v diskusních příspěvcích:  Reakce na jednotlivé články se řadí za sebou odzadu, takže nejblíže článku je nejčerstvější diskusní příspěvek. Reakce na takový diskusní příspěvek se pak řadí naopak odshora dolů, odsazeně a s "Re:" v nadpisu.

A na závěr: komu že patří tyto stránky? Těm, kdo na ně přispívají,  a těm, kdo v  nich nacházejí prospěch, takže uzavřená definice v tomto punktu neexistuje. Nikdo tu nemá patent na rozum, ani poslední slovo.

 

Jan Hon: Vzpomínka na Rudu Červinku

29. 4. 2022

28. dubna se konalo poslední rozloučení s Rudou Červinkou. Při něm mne poněkud kazatel udivil, že Rudu nazýval "Rudolf Červinka" - tak jsem jeho jméno slyšel poprvé. Na druhé straně takto byl Ruda jmenován i na smutečním oznámení... Zato do dané chvíle hezky promluvila vzpomínka Jana Hona, která zachytila něco z jednoho evangelického příběhu.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Společnost | Komentářů: 0

Aleš Wrana: Štěpán Hájek a Desert

29. 4. 2022

 
Celý příspěvek | Rubrika: Anotace, recenze | Komentářů: 0

Podobenství o rozbitém autíčku

6. 3. 2022

 
Celý příspěvek | Rubrika: Drobnosti | Komentářů: 9

Aleš Wrana: MCP a Nekostel

29. 1. 2022

Recenze k Nekostelu

 
Celý příspěvek | Rubrika: Anotace, recenze | Komentářů: 0

Správce smutné bezduchosti

12. 1. 2022

K novoroční promluvě evangelického synodního seniora a k některým jejím souvislostem.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Poměry v církvi | Komentářů: 2

Jeremjáš a Chananjáš (nevánoční apokryf)

23. 12. 2021

Za studentských časů jsem si načrtával drobné apokryfy, z nichž alespoň jeden vyšel kdesi tiskem. Na ukázku aspoň tento. A hezké, požehnané, hezky požehnané Vánoce.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Humory | Komentářů: 0

Vyznavačství pro věk postkonfesionality

18. 11. 2021

Po kapitolách věnovaných pojmu víry (Kapitolky o víře I, K hebrejské víře, K proměnám pochopení víry, Zkusme o víře filosofovat) vyšly na SPS úvahy načrtávající možnosti rozvíjení křesťanské praxe jako praxe rozvíjení víry (Je církev praktická?). Nynější úvaha se soustřeďuje na jednu z možných praktických cest. Bude na ni ještě něco navazovat? Napadá mne jakási pointa, jíž bych se rád v příštím roce alespoň trochu věnoval.

 

 

Je církev praktická?

17. 10. 2021

Shrnuté nápady praktického charakteru.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dialog a obroda | Komentářů: 2

Homilie o radosti (Jan 16,23– 28.33)

1. 9. 2021

Radost z Krista? Jak ji znáte? Pro radost z Krista do shromáždění? Taky trochu příprava na pozdější úvahy, které se budou trochu točit kolem křesťanské praxe.

 

A. Wrana: Pastoral brothers – kde končí vtipnost?

7. 8. 2021


 

 
Celý příspěvek | Rubrika: Poměry v církvi | Komentářů: 1

Tomáš Sedláček? Nejslavnější český biblista

9. 6. 2021

 
Celý příspěvek | Rubrika: Kulturní úvahy | Komentářů: 1

Finanční poradce 4: Odkud brát?

12. 5. 2021

Malá série o financování ČCE se uzavírá. Domnívám se, že tzv. strategický plán je málo konstruktivní, mimo jiné protože si neklade otázku naznačenou titulkem této úvahy, a proto nabízím alternativu. Alternativu v podobě samých otázek, i když zdaleka ne za každou je otazník. V této kapitole půjde o nastínění možností řešení. Sám sleduji cestu od pohledu na tristní situaci církevní organizace (v zájmu ujasnění, co vůbec řešit) k možnostem jejího rozvoje. Stále více si uvědomuji, jak je zapotřebí k finančním otázkám více odborného než farářského přístupu, zatímco k víře více studijního a praktického, ne manažerského přístupu. A tak zvažuji jen určité možnosti, které by patrně bylo možné ještě rozšířit, ale hlavně lépe uchopit s odborným přístupem. Jen nevím, proč s něčím takovým není už dávno počítáno.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Poměry v církvi | Komentářů: 0

Finanční poradce 3: Vlastní dispozice

10. 4. 2021

Ano, hraju si na poradce. Není to má profese, a tak mi jako jakási možnost zbývá hra. Když se mi něco nelíbí, tak se ptám na alternativy. Vždyť co je špatného na tom, hledat lepší cesty? (Samozřejmě se to nelíbí třeba vlastníkům "pravdy", no a?) Nechci se ovšem tvářit, že jsem ekonomický odborník. Jen načrtávám témata, na něž bych rád viděl odpovídat někoho povolanějšího. Není-li nikdo takový, je mi líto... Hra je vážná věc, nejde v ní o předstírání (nejde o hraní na něco ve smyslu kýče nebo sebeklamu). Je to hledání, zkoušení, experimentování, načrtávání pro případ, že by se tak něco užitečného přeci jen ukázalo. Do hry vkládáme i své zkušenosti a vědomosti.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Poměry v církvi | Komentářů: 3

Postní období bez půstu, slovo bez obsahu

21. 2. 2021

Několik kritických poznámek k prázdnotě slova půst a k úvaze synodního seniora.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní praxe | Komentářů: 9

Protestovat? Prosím, ne jalově!

6. 2. 2021

K protestu „Křesťané proti kriminalizaci“

 
Celý příspěvek | Rubrika: Společnost | Komentářů: 0

Finanční poradce 2: Analýza situace?

16. 1. 2021

 

Jak to říkal apoštol Pavel? Všecko zkoumejte, dobrého se držte (1 Te 5,21e)? Zkoumat situaci je cesta, jak se poučit o realitě, jaká je. Záleží ovšem na tom, zda se někdo chce poučit a zda chce z poučení vyvodit užitek. Sám nechci poučovat církevní vedení, ale soudím, že by bylo dobré, kdyby se samo poučilo - a za tím účelem si obstaralo vhodné poradce. Zde se chceme jen zamyslet nad tím, proč by tak mělo učinit, a podnítit k úvahám o otázkách pro případné skutečné finanční poradce.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Poměry v církvi | Komentářů: 9

Hledání vánočního tajemství

24. 12. 2020

Krátká vánoční meditace.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní praxe | Komentářů: 3

Finanční poradce 1: Čeho dosáhnout?

6. 12. 2020

 

Evangelická církev by potřebovala kolektiv velmi kvalitních ekonomických poradců. Její způsoby financování se mi příliš nezamlouvají, jakoby styl z nouze ctnost. Ale nejsem ekonom, ani si netroufám hrát si na ekonoma. Jen mne napadají otázky, které mi připadají naléhavé a zčásti nekladené. Otázky nemusejí mít nutně formu tázací věty. Snad ale stačí je jen jako otázky označit. Nechci šířit nejisté teze. Ale jsem přesvědčen, že otázkami je třeba hýbat myšlení, a myšlením pak tím, co je nezbytné. Co je však nezbytné? Když jsou ekonomové, co si troufají mluvit do duchovních otázek, proč by nemohl někdo, kdo se pohybuje mezi religionistikou a filosofií, mít své poznámky k ekonomii? Pro začátek jedna ze zásadních otázek.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Poměry v církvi | Komentářů: 6

Bílá hora v hlavě

15. 11. 2020

Obecně vzato mě znedklidňuje nedostatek dějinného vědomí. Ale co to je, to by bylo na zcela zvláštní úvahu. Zkusme tomu porozumět alespoň pomocí otázky: Kým jsme vzhledem k tomu, odkud vycházíme? Historická věda tomu může pomoci, ale není to jejím cílem. Dějinné vědomí potřebuje dobrý "materiál", ale nemusí se namáhat s jeho zkoumáním. To by museli být všichni historiky. Cosi o dějinném vědomí vypovídá konkrétně i to, jak myšlenkově nakládáme či nenakládáme s bělohorskou bitvou, jejíž 400. jsme si nedávno připomínali. Několik podnětů k věci jsem ponasbíral, ale nejsem historik, a tak prosím v daném oboru vzdělanější, aby mě upozornili v případě nesrovnalostí. Popřípadě je opravím. A ještě na okraj - považuji bělohorskou bitvu za dobré téma pro naši dobu postkonfesionalistickou.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Dějiny | Komentářů: 1

Ke kritice kritiky kritického stavu

23. 10. 2020

...  a ke kampani „Hlavu vzhůru!“ Samozřejmě nejsem příznivce bezúčelné kritiky, ale především literární kritiky. A jí poučené snahy co nejlépe rozlišovat...

 
Celý příspěvek | Rubrika: Poměry v církvi | Komentářů: 12

Radujme se… až jednou…?

2. 10. 2020

Kontrolní otázka: Nakolik je křesťanům víra k radosti? Přemýšlejme pořádněji o biblické radosti. Samozřejmě už přemýšlením lze k radosti dospět, ale požadovat to? Kdo se začne radovat, když mu řekneme: "Raduj se!"? A přece myslím, že lze vytvářet aspoň podmínky pro to, aby radost vznikala - a to ne z materiálních příčin.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Otvíráme bibli … | Komentářů: 7

Kazatelské chyby

31. 8. 2020

Poznámky k otázkám homiletickým. Ver. 1.2.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní praxe | Komentářů: 9

Bořivoj jako zosobnění české státnosti?

30. 7. 2020

Úvaha o 30. červenci, vzniku českého státu a státní církvi.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Společnost | Komentářů: 1

Sloup smíření jako symbol nesmíření

21. 5. 2020

Mariánský sloup se vesele na Staroměstském náměstí dostavuje a stále dokola jeho zastánci opakují, že to má být sloup smíření. Jak k tomuto smíření má dojít? Kdo je reálně provede? Není slovo smíření ale jen mlhou iluze? Pokusme se nad tím zamyslet. O sloup jako takový nám přitom tolik nepůjde, jako o to slovo smíření, které se s ním kdovíproč spojuje. Toho slova se dovolává mimo jiné historik Petr Zemek ve své úvaze „Sloup smíření“ ze 7.5., v němž polemizuje s článkem historičky Edity Štěříkové „Sloup národní tragédie a křesťanské hanby“ z 27. 4. Jeho autorka pak ještě reagovala na Zemkovu úvahu polemikou „Ferdinandův sloup - symbol smíření?“ z 12.5. Tuto polemiku nemám chuť dál rozšiřovat, spíš bych se rád pustil za otázkou smíření. V den, kdy byl sloup vztyčen a na něj byla postavena socha Marie, vydal tuto úvahu Christnet pod titulem „Úvaha spíš o smíření než o sloupu“. Paralelní vydání mi přijde dobrá věc.

 
Celý příspěvek | Rubrika: Společnost | Komentářů: 8

Bohoslužby za svítání

26. 4. 2020

 
Celý příspěvek | Rubrika: Duchovní praxe | Komentářů: 1