Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

9. září 2019

9. 9. 2019

Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Micheáš 6,3 Otec řekl svému staršímu synovi: Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. Lukáš 15,31-32 == Matouš 9,27-34 == Matouš 13,47-52 ==  
 
Celý příspěvek

Září 2019

9. 9. 2019

09. Sborový dopis září 2019.docx (257659)
 
Celý příspěvek

Ubytování zrušeno!

9. 9. 2019

 
Celý příspěvek

16. srpna 2019

16. 8. 2019

Já, Hospodin, vinici střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3 Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho. 2.Timoteovi 2,19
 
Celý příspěvek

17. srpna 2019

16. 8. 2019

Toto praví Hospodin: Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3 Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás. Jakubova 4,7 K
 
Celý příspěvek

15. srpna 2019

14. 8. 2019

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš 52,7 Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: Pokoj tomuto domu! Lukáš 10,5
 
Celý příspěvek

14. srpna 2019

13. 8. 2019

Budeš se mne bát, přijmeš poučení. Sofoniáš 3,7  Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4,17
 
Celý příspěvek

12. srpna 2019

12. 8. 2019

Opěvovali Hospodina a vzdávali mu chválu a čest, že je dobrý, že jeho milosrdenství je věčné. Ezdráš 3,11 Celý zástup se radoval nad podivuhodnými činy, které Ježíš konal. Lukáš 13,17
 
Celý příspěvek

13. srpna 2019

12. 8. 2019

Na pastvách zelených pase mne, k vodám tichým mne přivodí. Duši mou očerstvuje. Žalm 23,2-3 K Ježíš říká: Zloděj přichází, jen aby kradl, zabíjel a ničil. Já jsem přišel, aby měly život a měly ho v hojnosti. Jan 10,10
 
Celý příspěvek

1. srpna 2019

2. 8. 2019

Heslo měsíce: Jděte a hlásejte: Přiblížilo se nebeské království. Matouš 10,7 Nebuď mi vzdálen, Hospodine, má sílo, pospěš mi na pomoc! Žalm 22,20 Pavel říká: Ale Bůh mi pomáhal až do dnešního dne, a tak zde stojím jako svědek před velkými i malými. Skutky 26,22
 
Celý příspěvek