Jdi na obsah Jdi na menu

Ochranovský seniorát

RSS kanály poskytují sbory:

  • Praha - Ochranovský sbor
  • Potštejn
 

Příspěvky

4.prosince 2019

4. 12. 2019

Chrániti budu města tohoto, abych je zachoval pro sebe. 2.Královská 19,34 K Církev v celém Judsku, Galileji a Samaří měla klid, vnitřně i navenek rostla, žila v bázni Páně a vzrůstala počtem, protože ji Duch svatý posiloval. Skutky 9,31
 
Celý příspěvek

Prosinec 2019

4. 12. 2019

12. Sborový dopis prosinec 2019.docx (105861)
 
Celý příspěvek

Listopad 2019

8. 11. 2019

11. Sborový dopis listopad 2019.docx (264436)
 
Celý příspěvek

9. září 2019

9. 9. 2019

Lide můj, co jsem ti udělal? Jaké potíže jsem ti působil? Odpověz mi. Micheáš 6,3 Otec řekl svému staršímu synovi: Synu, ty jsi stále se mnou a všecko, co mám, je tvé. Ale máme proč se veselit a radovat, poněvadž tento tvůj bratr byl mrtev, a zase žije, ztratil se, a je nalezen. Lukáš 15,31-32 == Matouš 9,27-34 == Matouš 13,47-52 ==  
 
Celý příspěvek

Září 2019

9. 9. 2019

09. Sborový dopis září 2019.docx (257659)
 
Celý příspěvek

Ubytování zrušeno!

9. 9. 2019

 
Celý příspěvek

16. srpna 2019

16. 8. 2019

Já, Hospodin, vinici střežím, každou chvíli ji zavlažuji. Aby ji nic nepostihlo, nocí dnem ji budu střežit. Izaiáš 27,3 Pevný Boží základ trvá a nese nápis: Pán zná ty, kdo jsou jeho. 2.Timoteovi 2,19
 
Celý příspěvek

17. srpna 2019

16. 8. 2019

Toto praví Hospodin: Jak dlouho se budeš zdráhat pokořit se přede mnou? 2.Mojžíšova 10,3 Poddejtež se tedy Bohu, a zepřetež se ďáblu, i utečeť od vás. Jakubova 4,7 K
 
Celý příspěvek

15. srpna 2019

14. 8. 2019

Jak líbezné je, když po horách jdou nohy toho, jenž poselství nese a ohlašuje pokoj, jenž nese dobré poselství a ohlašuje spásu, jenž Sijónu hlásá: Tvůj Bůh kraluje! Izaiáš 52,7 Když vejdete do některého domu, řekněte nejprve: Pokoj tomuto domu! Lukáš 10,5
 
Celý příspěvek

14. srpna 2019

13. 8. 2019

Budeš se mne bát, přijmeš poučení. Sofoniáš 3,7  Čiňte pokání, neboť se přiblížilo království nebeské. Matouš 4,17
 
Celý příspěvek