Jdi na obsah Jdi na menu

Co se evangelický synod dozvěděl o olomoucké konzervatoři

Zprávu vypracovala Martina Sklenářová, nová ředitelka ústředí Evangelické akademie. Text má sklon dramatizovat situaci. Tím vzbuzuje otázku, proč se s KEA nedostal do křížku už dřívější ředitel.

Na druhé straně zpráva chválí účast KEA na církevních aktivitách. Tady trochu zvláštním způsobem působí věc, která s kauzou nesouvisí. Koncertování v olomouckém evangelickém sboru totiž zpráva považuje za misijní aktivitu, a to jen proto, že vystoupení navštěvují nejen evangelíci. Navíc proč by měla škola určená pro učitele a žáky bez ohledu na jejich konfesijní příslušnost vyvíjet misijní činnost?

Ale komentovat přímo oficiální text nebudeme, jen z něho vybíráme to podstatné:

"Personální změny nastaly i v Konzervatoři Evangelické akademie Olomouc (dále jen KEA). K 30. 6. 2012 podal rezignaci spirituál Jiří Klimeš, který byl do funkce volen synodem a to na dobu určitou, do konce roku 2013. Bratr farář Klimeš nekončí jen v pozici spirituála, rozhodl se nepokračovat v církevní službě. K 18.4. 2012 byl synodní radou ČCE odvolán ředitel František Fiala. Bylo vyhlášeno výběrové řízení na pozici ředitele KEA. Předpokládaný nástup nového ředtitele je k 1.8. 2012. (Více v oddíle KEA na konci tisku)."

"Bývalý ředitel KEA kladně vnímá působení spirituála Jiřího Klimeše (50% úvazek), který dle jeho slov zúročil své farářské a misijní zkušenosti při práci se studenty a pedagogy konzervatoře V současné době také připravuje misijní projekt Hudba a slovo a jedná o adventním koncertním turné v partnerské církvi ČCE EKiR."

"Začátkem dubna podal rezignaci na pozici spirituála ve škole bratr farář J. Klimeš. Na zasedání Synodní rady 17. dubna byl bratr farář pozván synodní radou k rozhovoru. Po rozhovoru s farářem Klimešem Synodní rada jeho rezignaci přijala. Z rozhovoru vyplynulo, že nechce zůstat dále v církevní službě.

K 18. 4. 2012, na základě rozhodnutí synodní rady ze dne 17. 4. 2012, byl odvolán ředitel František Fiala. Synodní rada odvolala ředitele se záměrem nastavit dobu jmenování ve funkci ředitele na dobu určitou, a to 6 let. Synodní rada se při odvolání řídila novelou školského zákona, která nabyla platnosti k 1.1.2012 a statutem škol Evangelické akademie. Synodní rada užila zákonné možnosti zřizovatele neudávat důvod odvolání.

Po odvolání se ve škole spustila silná abreakce a další kroky, které vedení školy svým působením vyvolalo, způsobilo paniku i mezi studenty. V období mezi odvoláním ředitele a synodem došlo k mnoha nedůstojným situacím, které ukazovaly na naprostou záměnu a nepochopení jedné podstatné věci, a to, že odvolání ředitele neznamená ukončení provozu školy, nebo ohrožení maturit apod., jak se vedení KEA pokoušelo situaci pojmenovat. Ve škole vzniklo radikální křídlo pedagogů pod vedením zástupce ředitele Roberta Mimry, které mělo zájem zahájit jednání o změně zřizovatele. V období 5ti týdnů se objevilo v souvislosti s odvoláním ředitele, a při jednání ředitelky Ústředí EA ve škole se zastupujícím vedením KEA, mnoho dezinterpretací na úrovni školy, školské rady, studentské rady, spirituála a účetní firmy i FS ČCE. Výraznou úlohu, která narušovala účinnost jednání ředitelky Ústředí EA ve škole, měl bratr farář Klimeš, jehož kroky budou ještě předmětem zkoumání a synodní rada ČCE bude chtít vyvodit důsledky jeho jednání. Bratr farář Klimeš je zaměstnancem ČCE do 30.6.2012, zaměstnancem školy zůstává jako pedagog předmětu křesťanská etika.

Synodní rada jednala se zástupci vedení KEA dne 9.5.2012 v Praze, a žádala vedení o uklidnění situace na škole. Dohodla se s vedením na společném stanovisku a zájmu o školu. Synodní rada na tomto setkání potvrdila svůj záměr, nejednat o změně zřizovatele.

Radikální křídlo, které si v období maturit „vyšlapalo svou cestu vzhůru“ nepřipustilo, že by byla možná jiná cesta kompromisu, a dál podnikalo kroky ke změně zřizovatele, mimo jiné, formou otevřených dopisů, a stanovisek, které nebyly v souladu s cílem zřizovatele, kterým je ČCE.

Synodní rada rozhodla o vyhlášení výběrového řízení na pozici ředitele KEA, které bude 18.6.2012.

Synodní rada za zřizovatele aktuálně komunikuje se statutárním zástupcem Dr. Rajnohou. R. Mimra podal v pondělí, tj . 4.6.2012 rezignaci na pozici zástupce ředitele."

V rámci svých pravomocí jedná Rada ŠPO jak s vedením školy, tak se synodní radou. Rada ŠPO provede kontrolu účetnictví a dokladů na KEA."

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

David daggie Geisler - Ad. dezinterpertace

23. 6. 2012 18:43

V článku mě zaujala mimojiné tato věta:
"V období 5ti týdnů se objevilo v souvislosti s odvoláním ředitele, a při jednání ředitelky Ústředí EA ve škole se zastupujícím vedením KEA, mnoho dezinterpretací na úrovni školy, školské rady, studentské rady, spirituála a účetní firmy i FS ČCE."
Zajímalo by mě, o jaké konkrétní deziterpretace šlo např. na úrovni FS ČCE? A o který konkrétní FS šlo?

Jiří Hoblík - Re: Ad. dezinterpertace

23. 6. 2012 20:06

Mě taky.

Otázka také je, jak se z hromady rozumných lidí stali samí dezinterpretátoři. Jiným slovem: hlupáci.

Dále, co mohli dezinterpretovat, když SR ČCE mlčí jak zaříznutá.

Jinak - když se vám podaří něco zajímavého zjistit, jste-li práve z Holomóca, bude mi potěšením.

David daggie Geisler - Ad. KEA

15. 7. 2012 11:19

http://www.e-cirkev.cz/clanek/2547-Deni-v-Konzervatori-EA-v-Olomouci/index.htm

Jiří Hoblík - Re: Ad. KEA

15. 7. 2012 11:57

Zdravím, díky za odkaz, už jsem ho ale zanesl do hlavního článku o KEA.