Jdi na obsah Jdi na menu

Referendum na olomoucké konzervatoři

14. 5. 2013

  

Na přelomu května a června tohoto roku má se v Praze sejít k 3. zasedání 33. synodu Českobratrské církve evangelické. Vaším přáním je, aby poslanci synodu byli seznámeni s výsledky tzv. „referenda“ na KEA v Olomouci. Co se za tímto označením skrývá?

Referendum, anketa či hlasování je reakcí na problémy konzervatoře, které započaly v dubnu roku 2012. Dne 18. 4. synodní rada ČCE ze dne na den, bez udání důvodů, krátce před státními maturitami odvolala ředitele školy pana Františka Fialu. Do dnešního dne nebylo odvolání věrohodně vysvětleno, ani nebyl prokázán bývalému panu řediteli jakýkoli prohřešek, který by toto tvrdé rozhodnutí zřizovatele obhájil. O turbulencích na KEA bylo psáno v oficiálním církevním tisku, necírkevních médiích i na těchto webových stránkách. Proto nechci Vaše čtenáře zatěžovat detaily.

Věřím, že v rámci jednání synodu se najde prostor pro reflexi problémů konzervatoře. Vedle změn způsobených odvoláním ředitele to jsou také otazníky kolem budoucího financování církevních škol a nově připravované reformy financování regionálního školství. Referendum (snad) bude vítaným podkladem pro rozhodování synodu.

Ještě si dovolím poznámku pod čarou k označení hlasování jako referendum. Na toto téma jsme vedli s několika členy ČCE několik poměrně dlouhých diskusí. Technická realizace hlasování se skutečně inspirovala pravidly platnými pro místní referenda – tj. tajné hlasování formou lístků v označených obálkách a vložených do zapečetěných uren, se seznamy hlasujících a podpisy svědků hlasování. De iure je tedy celá akce anketou. Vzhledem ke kontextu však s aspirací na význam referenda.

Kdo tento průzkum uspořádal?

Referendum vyhlásily odbory pedagogů KEA. Studenti se k pořádání hlasování připojili prostřednictvím studentské rady. Nynější ředitel konzervatoře účast vedení školy na pořádání referenda odmítl.

Jak zněla otázka, na kterou respondenti měli odpovědět?

Souhlasím se změnou zřizovatele ANO/NE?“ Tato otázka se v posledních letech objevovala i v ČCE. Začátkem května 2012, tedy krátce po odvolání pana Fialy, téma změny zřizovatele otevřela ředitelka Ústředí Evangelické akademie. O tři týdny později synodní rada uvalila na tuto otázku embargo – „jakékoli šíření informací o změně zřizovatele je zlovolné...“ Přesto v následujících měsících proběhlo mezi pedagogy a studenty konzervatoře na téma změny zřizovatele několik anket a jedna petice. Pro změnu zřizovatele se vždy vyslovila přesvědčivá nadpoloviční většina.

Poskytly vám orgány ČCE při organizaci průzkumu nějakou součinnost?

O spolupráci při sčítání hlasů jsme oslovili náměstka synodního seniora Pavla Kašpara, moravskoslezského seniora Lubomíra Červenku, synodálku Noemi Batlovou, kurátora FS ČCE Jana Matějku. Všichni jmenovaní účast odmítli. Další se omluvili z důvodu omezených časových možností.

Jak dalece může být výsledek ankety považován za reprezentativní, kdo se průzkumu účastnil?

K účasti na hlasování byli osloveni všichni pedagogové KEA a drtivá většina studentů (kromě několika studentů, kteří se průzkumu nemohli z objektivních důvodů zúčastnit). V referendu hlasovalo celkem 80% pedagogů a studentů konzervatoře.

Otázka klíčová: jak účastníci ankety odpověděli?

Výsledek hlasování zatím neznáme. Referendum jsme ukončili poslední pátek v dubnu. Hlasovací urny zapečetili členové školské rady. Nyní jsou tyto urny v úschově spolehlivého člena ČCE.

Jak a kdy chcete obsah uren odhalit a výsledek „referenda“ zveřejnit?

Výsledek hlasování zveřejníme do synodu ČCE. Sčítání hlasů chceme provést za účasti zástupců ČCE. Věřím, že představitelé církve, která je postavena na demokratických principech, budou výsledek referenda reflektovat. A možná také respektovat.

 

Jiří Hoblík


 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář