Jdi na obsah Jdi na menu

Miloš Rejchrt: Ty miliardy nám nepatří !


S ohromující přesností zákonodárci spočítali, že Českobratrské církvi evangelické náleží náhrada ve výši 2 266 593 186 Kč. Tak to stojí černé na bílém v § 15 zákona 428/12 Sb. Důvodová zpráva k tomuto zákonu uvádí, že jde o „finanční náhrady za nevrácený původní majetek církví a náboženských společností“. K této konkrétní sumě se autoři zákona však museli dopracovat nějakým omylem, neboť sami zastánci majetkového narovnání uvnitř ČCE uvádějí, že hodnota majetku, který československý stát pod uzurpací KSČ sborům naší církve a střediskům Diakonie tak či onak zcizil, lze odhadnout na 200 miliónů korun. Náhrada uvedená v zákoně 428/12 Sb. však je víc než desetinásobně vyšší a po dobu třicetiletého splácení bude navyšována s ohledem na inflaci.

Když už zákon vstoupil v platnost, sotva jej dokážeme změnit. Jednou ale můžeme – a Bratrská jednota baptistů dokázala že to jde - ty tak velkoryse spočítané „náhrady“ nepřijmout. Přijměme 200 miliónů, ale dvě miliardy ne. Jsou nepatřičné, nepatří nám!

 Zákon je jednou zákon a když označuje něco jako náhradu, nelze zákona nedbat a dvě a čtvrt miliardy vysvětlovat jako velkorysý dar od Církve římsko-katolické, která se 20% svých oprávněných nároků vzdává ve prospěch jiných církví a náboženských společností. V  zákoně 428/12 Sb. se nikdo ničeho nevzdává, žádná církev žádné církvi nic nedává, nýbrž „roční splátku finanční náhrady vyplácí Ministerstvo kultury“ (§ 15 odst. 4), tedy český stát ze svého rozpočtu.

Darů se ovšem církev zříkat nemá, naopak, má je přijímat vděčně a vlastně jako jediný možný zdroj svého financování („Duchovní má žíti z almužen od lidu darmo daných, jako žili Kristus a jeho apoštolé“, tak to v roce 1413 napsal Mistr Jan Hus). Štědrou almužnu by zajisté evangelíci od „lidu“ ochotně přijali, kdyby byla zástupci lidu České republiky odhlasována jako dar „darmo“ daný, tedy udělený bez vazby na nějaký měřitelný výkon či vyčíslitelnou škodu (tedy nikoli jako náhrada, neboť náhrada musí být vždy poměrná k utrpěné škodě). A kdyby Církev římsko-katolická chtěla ze svého darovat „darmo“ českým evangelíkům almužnu třeba ve výši deseti miliard, vděčně ji přijmeme a darovací smlouvu s čistým svědomím a radostným srdcem podepíšeme. „Smlouva o vypořádání“, kterou nyní církve mají spěšně podepsat (přitom zákon na to dává čas až do září, zřejmě se tu uplatňuje již osvědčená taktika „útěku před právníky“, v tomto případě před soudci Ústavního soudu) ovšem žádnou darovací smlouvou mezi církvemi není.

Pokud Českobratrská církev evangelická přijme od státu peníze, které zdaleka přesahují hodnotu kdysi zcizeného a již nevydatelného majetku, přivlastní si peníze, které jí nepatří. A co z toho vzejde, nevím, Tuším však, že dobrého nic. Kyrie, eleison!

 

 

Miloš Rejchrt

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Rostislav Kučera - Podpora

2. 3. 2013 18:34

Bratře Rejchrte, děkuji Vám za tento názor. A jsem tomu rád hlavně proto, že jste bývalý mluvčí Charty 77. Vás snad nikdo neobviní, že jste sympatizant komunistů. Vyjadřuji Vám podporu.

Honza - ehm, a co chcete dělat?

22. 2. 2013 11:11

A situaci v ČCE se diskutuje déle na Evangnetu. Je to žalostné. Joel Ruml hořekuje na nízkými platy mladých farářů - a přitom ho nenapadne jednoduché řešení: Dát ještě jednou tolik ze svého. Proč? Inu proto, že evangelíci jsou lakomí a dávají církvi jen velmi málo. Kostely podle toho často vypadají - oprýskané barabizny,ztemělé kostely, kde se léta nemalovalo, plesnivé toalety jako ze 4. cenové skupiny atd. Čisté řešení je baptistické - zcela ve shodě s dlouholetým bádáním několika generací protestanstských teologů, kteří vybádali, že žijeme v době pokonstantinské, tedy finanční a další odluka. Průměrné náklady na průměrný český plat faráře půl milionu, nějakých dvěstě tisíc k tomu na nutnou režii a pan Rejchrt má se tři čtvrtě milionem za rok na sbor vymalováno! Že je to mimo realitu? Že lod ČCE je spíše oprýskaný vrak? To by nám ovšem pan Rejchrt měl vysvětlit proč jako druhý muž církve tak mohutně za posledních dvacet let pustil žilou a počet členů se snížil z 200 000 na 50000. Pan Rejchrt si ale žádnou odpovědnost zřejmě nepřipouští. Tak by alespoň jako bohatý člověk mohl dotovat aspoň jeden plat prachbídně placených mladých farářů, když už to jeho zdevastovaná církev toho není schopna sama.

Ondra G. - Re: ehm, a co chcete dělat?

22. 2. 2013 21:16

Správně! Ať to zaplatí bohatí důchodci! A hlavně ať máme toho svého placeného faráře, což je nejdůležitější, jak vybádalo několik generací protestantských teologů s mizerným platem. Jen nebýt lakomý, i když na budově sboru máme Bramac a na mé vlastní chalupě je starý eternit.

Podobné názory prostě miluju...

Martin Danihelka - Re: ehm, a co chcete dělat?

23. 2. 2013 11:33

Zdaleka ne se vším z příspěvku br. Rejchrta souzním. Činit však bratra Rejchrta jakkoli odpovědným za to, že z pozice náměstka synodního seniora odpovídá za úbytek členů ČCE, to je nekorektní.

Ondra G. - Re: Re: ehm, a co chcete dělat?

23. 2. 2013 21:39

Taky si nemyslím, že by právě Rejchrt vyháněl lidi z kostelů. Ty ostudnější případy (zejména konzervatoř nebo udavačské vizitační dotazníky) nastoupily až po jeho odchodu.

Martin Danihelka - Re: Re: Re: ehm, a co chcete dělat?

23. 2. 2013 22:00

Ale kdeže. Českobratrská církev evangelická umírá z jiných důvodů, fundamentálnějších... Neohrabanosti a křeče, které popisujete (konzervatoř v Olomouci apod.), jsou jen jakýmisi důsledky důsledků.

Občas mě napadá zkusit napsat článek o umírání Českobratrské církve evangelické. Brání mi v tom ani ne tak nedostatek času jako nedostatek masochismu.

Jiří Hoblík - Re: Re: Re: Re: ehm, a co chcete dělat?

23. 2. 2013 23:29

Rovněž mně napadlo napsat "Kšaft umírající macechy ČCE", ale pak jsem se probral ze zasnění a musel jsem si přiznat. že přeci jen nejsem Komejda.

Ale díky této debatě mě aspoň napadá, že k umírání Evangelické církve nejvíc napomáhají ti, kdo dělají jakobynic.

Martin Danihelka - Re: Re: Re: Re: Re: ehm, a co chcete dělat?

23. 2. 2013 23:46

"k umírání Evangelické církve nejvíc napomáhají ti, kdo dělají jakobynic...." - Jsem to snad já, pane? ;)

Jiří Hoblík - Re: Re: Re: Re: Re: Re: ehm, a co chcete dělat?

23. 2. 2013 23:53

Vzhledem k tomu, že si něco uvědomujete, tak bych neřek.... :-)
Zcela vážně vzato ale:
Nemůžu nikoho soudit.
Každý ať si to zváží pro sebe sám, nejsem žádná soudní instane

Martin Danihelka - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ehm, a co chcete dělat?

24. 2. 2013 0:08

Pokud ten příspěvek o umírání ČCE skutečně napíšu, tedy zřejmě pod pseudonymem Anicetus. Jsem prostě někdo, kdo důvodně předpokládá, že věc ČCE je projetá. A patrně věc celého protestantismu. A možná také osvícenství, a humanismu... ("Vše je ztraceno kromě cti, a i té zbylo po čertech málo." To prý řekl Robespierre, asi jako bezděčnou výzvu, abychom co nejrychleji oželeli i tu porci nefalšované cti.)

Ne, v těch, kteří dělají jakoby nic, sám sebe nenacházím - při veškeré sebekritičnosti.

Ale nač umírá ČCE: abychom ctili intenci Rejchrtova textu - třeba právě na restituce. Ne přesně na to, že jí sejme následný finanční nedostatek nebo naopak neautentické (a nespravedlivé?) bohatství. Na téma restitucí a jejich reflexe jsem potkal mezi faráři a zvláště těmi mladšími tolik nefalšovaného cynismu a otrlosti, že ať to s restitucemi dopadne jak chce, je to zkrátka prohrané. S takovým lidským a intelektuálním materiálem je prostě s každou společenskou formací ámen... ... ... ................................................

Ondra G. - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ehm, a co chcete dělat?

24. 2. 2013 22:28

J. Hoblík: "Ale díky této debatě mě aspoň napadá, že k umírání Evangelické církve nejvíc napomáhají ti, kdo dělají jakobynic."

Připadá mi to jen jako polovina pravdy. Slyšel jsem podobnou interpretaci u katolíků i evangelíků, totiž že církev je složena z lidí, kteří dřou, a pak z těch, co se vezou. Podrobnější pohled mi ale vždy odhalil jednu nevelkou, ale svým vlivem výraznou skupinu - ty, co vědomě škodí. Aktivně. Těžko se to říká, protože kdokoli se pak může zeptat, jestli tím snad náhodou nemyslíme jeho. Soudit samozřejmě nemáme, ale zároveň neviditelnost zla v církvi je zhoubný předpoklad.

Jiří Hoblík - Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: Re: ehm, a co chcete dělat?

25. 2. 2013 21:53

Váš podobný případ je něco odlišného. Někdo například může dělat hurá-akce a nadřít se přitom, a dosahovat pseudovýsledků, zatímco někdo může v tichu něco spřádat a dojít dál.

Jde špíš o to, že Ukřižovanec je učitelem vnímavosti pro krizi, bolest, neštěstí, hrůzu, ale i neřádstvo - a pro vyhlížení východiska, za nímž lze jít. To lze myslím pochopit snadno. A pokud ona vnímavost, která zároveň potřebuje osovní opravdovost, chybí, je tu hluboká chyba.

Velbloud - Za 40 let...

21. 2. 2013 20:14

Dovolil bych si s br. Rejchrtem nesouhlasit v tom, že celkový koncept narovnání státu s církvemi je dobrý jako gesto naší společnosti vůči církvím. Dobře, o hodnotě zabaveného majetku můžeme diskutovat, ale kdo vyčíslí nemajetkovou újmu ve formě odebírání státních souhlasů duchovním, kádrování členů církví (známá to kolonka "nevyrovnán s náboženskou otázkou") a podobně? Ba naopak je překvapivě dobré, že český stát vlastně vrací peníze, které ukradl jeho komunistický dědeček. Co je ale jiná věc, je zodpovědnost křesťanů, jak s takovými penězi naloží. Modlil bych se ze jejich zodpovědnost před tváří Hospodinovou.

Ondra G. - Re: Za 40 let...

21. 2. 2013 23:11

Nemajetkovou újmu, o které píšete, utrpěla většina občanů naší země. Při vracení se bohužel preferuje jen někdo, ovšem z kapes všech.

A mimochodem, stav EU naznačuje, že kádrování a státní souhlasy se možná objeví brzo znovu. Ty miliardy ať vezme čert, ale bojím se, že tentokrát se církve nechají zapřáhnout do mašinérie, do které nás před lety díky Bohu komunisti nepustili. Z kádrovaných se budeme moci stát kádrováky a nevím, jak obstojíme.